Syv pejlemærker for offentlige bestyrelser i 2020’erne

Hvad skal de offentlige bestyrelser sætte på dagsordenen i 2020’erne for, at de også i det kommende årti forbliver relevante? Få syv pejlemærker her. 

Louise Gade: Bestyrelsen skal fastholde et meningsfuldt purpose i virksomheden

Formålsbaseret ledelse er ikke kun en direktionsopgave. At formulere et klart purpose for organisationen og have det som udgangspunkt for bestyrelsesarbejdet er ifølge Louise Gade en vigtig opgave for de offentlige bestyrelser. På Årets Offentlige Bestyrelseskonference gav hun sit bud på, hvorfor og hvordan formålsbaseret ledelse også er en bestyrelsesopgave.

Jesper Fisker: Tre konkurrenceparametre for fremtidens offentlige bestyrelser

Hvilke udfordringer står offentlige bestyrelser overfor i dag? Det stillede Jesper Fisker skarpt på til Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2021. Og han bød ind med, hvilke temaer det er afgørende for fremtidens bestyrelser at tage op.

Rekruttering af en ny topleder – måske bestyrelsens vigtigste opgave

De færreste bestyrelser får mulighed for at ansætte en ny topleder. Så når muligheden indtræffer, er det...

Bestyrelsesevalueringer i et læringsperspektiv

Problemet med mange af de bestyrelsesevalueringer, vi ser gennemført i både private og offentlige virksomheder, er, at det nogle gange tangerer til en rituel regndans. I...

Bestyrelsens samspil med ledelsen om strategi og opfølgning

Et centralt tema i bestyrelsens samspil med ledelsen er samarbejdet om strategiudvikling samt opfølgning på mål og strategi. Derfor stilles der skarpt på dette...

Governance i Krydsfeltet mellem Tillid og Tilsyn

I professor Gert Tinggaard Svendsens fremragende lille bog om tillid, i serien ”Tænkepause” fra Aarhus Universitet, argumenterer han for, at tillid er...

Kvalitetsmål for undervisningen er det centrale styringsredskab på uddannelsesinstitutionerne

Måling af kvalitet i uddannelserne er hverdag på uddannelsesinstitutionerne, og resultaterne indgår i den strategiske styring af institutionerne Uddannelsesinstitutionerne...

Agér strategisk i det foranderlige institutionslandskab

I dag forholder flere og flere uddannelsesbestyrelser sig åbent og strategisk til at afsøge en ny position i institutionslandskabet ud fra et...

Bestyrelsen skal tættere på kerneopgaven

OK13, Lov 409 og årlige besparelseskrav har sammen med reformerne på erhvervsuddannelsesområdet og det gymnasiale område betydet, at lederne på voksen- og...