fredag 30. juli, 2021
Med 10-års jubilæet for Årets Offentlige Bestyrelseskonference inviterer Dagens Dagsorden til en spændende og lærerig dag, hvor fagligt stærke og inspirerende oplægsholdere giver deres bud på kommende pejlemærker for offentlige bestyrelser i en mere fællesskabsorienteret verden.

Seneste artikler

Dagens Dagsorden nr. 41: Offentlig-private partnerskaber – status og fremtidsperspektiver

Vi fokuserer i dette nummer på offentlig-private partnerskaber. Antallet af OPP’er inden for bygge- og anlægsbranchen er kraftigt reduceret siden 2012, og kommunernes samarbejde med private er ifølge det såkaldte PLI-indeks (Privat Leverandør Indikator) de senere år stagneret eller svagt faldende.

Sådan forbereder du overgangen til en ny bestyrelsesperiode

Bestyrelsesperioden i de offentlige bestyrelser følger for langt hovedparten af medlemmerne den samme 4-års periode som kommunal- og regionsvalgene. Det er...

Offentlig-private partnerskaber i Danmark: Historik og status på udbredelsen

Offentlig-private partnerskaber (OPP) består i sin mest simple og brede form af et samarbejde mellem offentlige og private aktører om løsningen af en opgave. OPP’er har i Danmark været mest udbredt blandt større bygge- og anlægsprojekter, men i de senere år har den samarbejdsorienterede model vundet indpas på det sociale område. Her følger en kort indflyvning til historikken bag OPP’er i Danmark, modellens grundlæggende karakteristika og et blik på den seneste udvikling på det sociale område.

Offentlig-privat samarbejde i et juridisk perspektiv

OPP eller OPS bruges i flæng om rigtig mange forskellige former for samarbejder mellem offentlig og privat. Fælles for alle former...

Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2021: Se programmet og tilmeld dig her

Med 10-års jubilæet for Årets Offentlige Bestyrelseskonference inviterer Dagens Dagsorden til en spændende og lærerig dag, hvor fagligt stærke og inspirerende oplægsholdere giver deres bud på kommende pejlemærker for offentlige bestyrelser i en mere fællesskabsorienteret verden.

Rekruttering af en ny topleder – måske bestyrelsens vigtigste opgave

De færreste bestyrelser får mulighed for at ansætte en ny topleder. Så når muligheden indtræffer, er det...

Bæredygtighedskomitéer på vej? EU sætter pres på bestyrelserne

EU har igangsat en omfattende policyudvikling på bæredygtighedsområdet, som i løbet af kort tid kan føre til en egentlig ’bæredygtighedsregulering’ af...

Tilmeld nyhedsbrev

DDO
Modtag gratis viden, erfaringer og analyser om offentligt bestyrelsesarbejde direkte på mail.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Events

Tidsskrift

Værktøjer

Governance

Samarbejdspartnere