ZBC kåret til Årets Offentlige Bestyrelse 2022/2023

Kandidatfeltet til Årets Offentlige Bestyrelsespris var stækt. ZBC, Frederiksberg Forsyning og Odense Jazz Orchestra vandt Best in Class-priserne i hver deres sektor. Men det blev ZBC, som løb med den helt store pris.

Bestyrelsen for ZBC – Zealand Business College blev under store klapsalver kåret til Årets Offentlige Bestyrelse på Årets Offentlige Bestyrelseskonference den 30. marts 2023.

Det var svært for bedømmelsesudvalget at vælge den endelige vinder blandt stærke kandidater til prisen. Ud over ZBC var også Odense Jazz Orchestra og Frederiksberg Forsyning, vindere af prisen som Best in Class i kultur- og forsyningssektoren, med i opløbet. En overgang fik hver af de tre kandidater hver sin stemme fra de tre medlemmer i bedømmelsesudvalget.

Men efter en grundig tværgående vurdering blev bedømmelsesudvalget enig om, at prisen som Årets Offentlige Bestyrelse måtte gå til den kandidat, hvor bestyrelsen i særdeleshed har læst det strategiske landskab meget skarpt og ageret derefter: Bestyrelsen for ZBC har et strategisk fokus på at bidrage til at løse regionens udfordringer på uddannelsesområdet og behov for kvalificeret arbejdskraft.

Bestyrelsen for ZBC løb både med prisen som Best in Class i uddannelsessektoren og som Årets Offentlige Bestyrelse. Lars Goldschmidt (th), bestyrelsesformand, tog imod priserne sammen Henrik Tonnesen, næstformand, og Michael Kaas-Andersen (tv), direktør.

Det kommer til udtryk, når bestyrelsen sammen med skolens ledelse har optimeret ressourceforbruget til ledelse, administration og bygninger for at frigive ressourcer til nye grundforløb på lokale campusser i regionen. På den måde har man søgt at balancere mellem at udnytte stordriftsfordele og samtidig gøre uddannelsesforløb endnu mere tilgængelige for regionens unge. Og antallet af priser ved VM i Skills vidner om, at skolen leverer uddannelse i høj kvalitet.

Bestyrelsens strategiske fokus kommer også til udtryk ved, at bestyrelsen har sat mål for udviklingen af digitale læringsmidler, som giver mulighed for at differentiere i forhold til den enkelte elevs læringsproces og sikre, at uddannelsesforløb gennemføres, på trods af lav tilslutning.

Bestyrelsen arbejder med en strategimodel, der formidler skolens samlede strategi. Modellen lægger op til, at ledelse og medarbejdere lokalt fastlægger, hvilke handlinger der skal bidrage til at nå strategiens mål. På den måde forankres strategien lokalt, samtidig med at sammenhængskraften mellem bestyrelse og den daglige drift styrkes.

Dertil kommer, at det kræver en stærk bestyrelse, når man skal dække og balancere interesserne på tværs af mange kommune og uddannelsesretninger. Derfor løb ZBC både med prisen som Best in Class i uddannelsessektoren og som Årets Offentlige Bestyrelse.

Odense Jazz Orchestra er Best in Class i kultursektoren

Prisen som Best in Class i kultursektoren gik til Odense Jazz Orchestra for bestyrelsens strategiske arbejde med at nå bredere ud, både geografisk, genremæssigt og kunstnerisk.

Peter Zinck, bestyrelsesformand i Odense Jazz Orchestra tog sammen med sine bestyrelseskollegaer Mette Sigaard (tv) og Malene Birkelund (th) imod prisen som Best in Class i kultursektoren.

Orkestret blev etableret som TipToe Bigband i 1994, men skiftede i 2022 navn til Odense Jazz Orchestra. Navneændringen er et led i det strategiske arbejde med at øge orkestrets aktivitetsniveau, markere sig som ledende på sit felt og sikre økonomien til ambitionerne.

Det sidste er en udfordring, som ikke blevet mindre af coronanedlukningerne. Derfor arbejder Odense Jazz Orchestra også med et større fokus på private samarbejder, fonds- og kommunal støtte, ligesom man i løbet af de seneste år har optimeret sammensætningen af bestyrelsen.

Odense Jazz Orchestra er lykkedes med at udvide deres aktiviteter betydeligt, bl.a. med etableringen af Fyns Ungdoms Big Band og en række tiltag, der skal tiltrække flere kvindelige instrumentalister til den rytmiske linje på Syddansk musikkonservatorium. 

Ensemble Midtvest og Nordkraft Bigband var også nominerede til prisen som Best in Class i kultursektoren.

Frederiksberg Forsyning er Best in Class i forsyningssektoren

Prisen som Best in Class i forsyningssektoren gik til Frederiksberg Forsyning for bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse.

Lone Loklindt, næstformand i Frederiksberg Forsyning tog imod prisen som Best in Class i forsyningssektoren sammen med (fra venstre) Henrik Bay, chef for Plan og Projekt, Lars Goldschmidt, medlem af bestyrelsen, Rasmus Sielemann Christensen, direktør, og Lars Therkildsen, medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen spiller en vigtig rolle i Frederiksberg Forsynings arbejde med at sikre forsyning til Nordeuropas tættest befolkede område, samt i det strategiske arbejde med at gøre selskabet til en frontvirksomhed i branchen – også indenfor social- og miljømæssig bæredygtighed.

Man arbejder med at styrke koblingen mellem bestyrelsen og selskabets daglige arbejde, bl.a. ved at sikre bestyrelsen et overblik over de strategiske beslutningspunkter, samt flytte flere beslutninger til bestyrelsen. Det har medført en stærkere oplevelse af, at der er noget på spil, når bestyrelsen mødes.

Der lægges stor vægt på at sikre, at bestyrelsen har de nødvendige kompetencer til at imødegå sektorens udfordringer, og man har derfor valgt at supplere sig med to eksterne medlemmer, ligesom flere har gennemført den bestyrelsesuddannelse, alle medlemmer tilbydes. Dette har bl.a. medført en øget opmærksomhed på bestyrelsens evaluering af egne og direktionens kompetencer.

DIN Forsyning og Kjellerup Fjernvarme var også nominerede til prisen som Best in Class i forsyningssektoren.

Om Årets Offentlige Bestyrelsespris

Årets Offentlige Bestyrelsespris uddeles af Forum for Offentlige Bestyrelser, et netværk af bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer for de ca. 4.000 offentlige bestyrelser i Danmark inden for uddannelses, kultur- og forsyning/infrastruktur-sektorerne.

Med Årets Offentlige Bestyrelsespris ønsker vi at kaste lys på og fremme det gode, værdiskabende arbejde, som leveres af mange offentlige bestyrelser.

Vinderen af prisen udvælges på baggrund af en længere proces: Forslag til nominerede indsendes til Forum for Offentlige Bestyrelser fra aktører i sektorerne, som kender til bestyrelser, der har ydet en særlig værdiskabende indsats. Et nomineringsudvalg bestående af partnere fra Pluss Leadership, Horten og BDO indstiller 2-3 kandidater fra hver af de tre sektorer til de tre Best in Class-priser.

Tidligere vindere af Årets Offentlige Bestyrelsespris

  • 2021: Odense Filmværksted
  • 2020: SK Forsyning
  • 2019: Rønne Havn
  • 2018: Aalborg Symfoniorkester
  • 2017: Skanderborg Forsyning
  • 2016: TEC København
  • 2015: Esbjerg Gymnasium
  • 2014: Holbæk Forsyning og Niels Brock
  • 2013: NRGI, Tradium og Ringkøbing-Skjern Museum (dette år blev prisen tildelt inden for både forsynings-, uddannelses- og kultursektoren)

Det endelige valg af Best in Class og Årets Offentlige Bestyrelse foretages af et uafhængigt bedømmelsesudvalg bestående af tre eksperter. Bedømmelsesudvalget bestod i år af Flemming Just, direktør for Sydvestjyske Museer, Carsten Normann, bestyrelsesformand for FFV Energi og Miljø, samt Henrik Dresbøll, fhv. formand for Odense Filmværksted (Årets Offentlige Bestyrelse 2021).