Nytårshilsen: Compliance – et nødvendigt fokuspunkt i 2019

Der er i det private erhvervsliv kommet større fokus på virksomhedernes sociale og samfundsmæssige ansvar, og i den forbindelse skærpes lovgivningens krav til deres dokumentation for bl.a. CSR-aktiviteter. Derfor forventer vi også, at mange offentlige bestyrelser i løbet af 2019 kommer til at tage snakken om virksomhedens compliance og bestyrelsens rolle i dette, samt hvordan bestyrelsen forventer, at ledelsen prioriterer samfundsansvar og “ordentlighed” i forhold til alene at have fokus på virksomhedens egne mål og “hårde rammer”.

2019 har taget sine første vigtige skridt, og de væsentligste prioriteringer er fastlagt. Det sker blandt andet gennem budgettet, som for de fleste formentlig er godkendt og for nogen blot mangler den sidste godkendelse. Strategien og budgettet er to vigtige pejlemærker for bestyrelsens prioritering af ressourcer og fokus i det kommende år.

Sammen med den strategiske ledelse af virksomheden, er en af de vigtige opgaver for bestyrelsen at føre tilsyn med den daglige ledelses implementering af bestyrelsens strategiske beslutninger. Derudover skal bestyrelsen føre tilsyn med, at virksomheden eller institutionen bliver drevet på en fornuftig og forsvarlig måde inden for rammerne af gældende lovgivning, den aktuelle økonomi og de principper, som ejere har fastlagt.

I det private erhvervsliv er der kommet større fokus på virksomhedernes sociale og samfundsmæssige ansvar. En dygtig virksomhedsledelse skal ikke bare kunne implementere strategien uden hensyn til omverdenen. Ledelsens vilje til at lade virksomheden tage ansvar i samfundet samt vise respekt for lovens ånd og ikke bare udnytte lovgivningens rammer til det yderste. Forbrugerne køber ikke bare ind, hvor det er billigt eller effektivt. Det bliver stadig mere vigtigt, at jeg kan stå inde for de værdier, som mine indkøbssteder repræsenterer. På samme måde stiller borgere og forbrugere krav om, at både offentlige myndigheder og virksomheder “opfører sig ordentligt”.

I tråd med dette bliver lovgivningens krav til store virksomheders dokumentation for deres CSR-aktiviteter i årsrapporten også skærpet. Ledelsesrapporten skal beskrive, hvordan virksomheden integrerer hensyn til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold og bekæmpelse af korruption i forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.

Krav til store virksomheder bliver imidlertid ofte “god stil” for mindre virksomheder og institutioner, som sætter høje ambitioner for deres virksomheds branding og professionalisme.

Den omverden, som virksomheden eller institutionen skal navigere i, bliver stadig mere kompleks. Derfor er der stadig og i stigende grad behov for, at ledelsen opstiller nogle systemer, som hjælper med at sikre overholdelse af lovgivning, ejerstrategi, forretningsstrategi m.v. Dette behov bliver underbygget af, at der til stadighed kommer eksempler frem, hvor bestyrelse og daglig ledelse ikke har været i stand til at sikre en tilstrækkelig forståelse af eller respekt for rammerne, som virksomheden opererer indenfor.

Derfor forventer vi også, at mange offentlige bestyrelser i løbet af året kommer til at tage snakken om virksomhedens compliance og bestyrelsens rolle i dette arbejde. Hvordan forventer bestyrelsen, at ledelsen prioriterer samfundsansvar og “ordentlighed” i forhold til alene at have fokus på virksomhedens egne mål og “hårde rammer”. Hvordan prioriteres og implementeres compliance-programmer og opfølgning, så det bliver en hjælp både for bestyrelsen og for ledelsens arbejde i hverdagen i stedet for at blive endnu en rapportering, som tager tid og ressourcer fra kerneopgaverne, og som måske sjældent bliver læst af modtagerne.

For at sikre en værdifuld compliance-diskussion i bestyrelseslokalet og en efterfølgende nyttig implementering af de principper, som bestyrelsen beslutter, bør debatten blandt andet tage stilling til følgende:

  • Hvilke regler og rammer er centrale for institutionens eller virksomhedens kerneopgave
  • Hvilke brud på “god opførsel” eller regler vil være de mest alvorlige for virksomheden
  • Hvorledes kan løbende opfølgning på styring efter regler og strategier have fokus på virksomhedens prioriteringer og ressourceforbrug og skabe værdi for virksomheden og for bestyrelsens arbejde

Vi ser frem til at drøfte dette og de mange andre vigtige spørgsmål, som fylder bestyrelseslokalet og direktionsgangene i 2019. Følg med i vores nyhedsbreve og på dagensdagsorden.dk, hvor vi løbende kommer til at behandle aktuelle og centrale emner for de offentlige bestyrelsers arbejde.