Kodeks for Danske SoSu og Erhvervsskoler 2012

Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne og Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskoler har med bistand fra Pluss Leadership udviklet et nyt, tidssvarende og praktisk anvendeligt kodeks for godt bestyrelsesarbejde på erhvervs- og sosu-skoler.

De seneste 5 år har Komite for god selskabsledelse opdateret Anbefalinger for god selskabsledelse fire gange. Samtidig er der udviklet en række kodekser målrettet specifikke sektorer eller sel­skabsformer. Dette vidner om, at det gode bestyrelsesarbejde udvikler sig i disse år, og at der er et behov for at udvikle kodekser, der er både tidssvarende og målrettede bestyrelsesarbejdet, som det udspiller sig i praksis i de enkelte selskaber og institutioner.

Hvorfor udvikle et nyt kodeks?

Dette behov har Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne og Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskoler set og har udvik­let det nye kodeks med et ønske om at styrke ledelsen på strategisk niveau på de danske erhvervsskoler og sosu-skoler. Konkret har målet med kodeks været at modsvare en efterspørgsel fra skolernes bestyrel­ser efter et kodeks, der:

  • er målrettet Erhvervs- og SoSu-skoler
  • modsvarer tidens tendenser inden for godt bestyrelsesarbejde
  • er operationelt for den enkelte bestyrelse.

„Kodeks er en del af vores indsatsområde omkring professionalisering af bestyrelsesarbejdet på erhvervsskolerne. Dette kodeks understøtter det gode bestyrelsesarbejde, som er en forudsætning for at drive en velfungerende erhvervsskole i dag.“

Lars Kunow, direktør i Danske Erhvervsskoler

Kodeks er udviklet i en proces, hvor der er taget udgangspunkt i den konkrete, nuværende situation i skolernes bestyrelser. Dette er holdt op mod de generelle tendenser inden for godt bestyrelsesarbejde og øvrige anbefalinger. Og endelig er skolernes bestyrelser inddraget og har givet feedback på kodeks.

Hvad rummer det nye kodeks? 

Udviklingsprocessen har resulteret i et nyt kodeks på fjorten sider med følgende seks hovedtemaer:

Samtidig henvises der i kodeks til tolv forskellige værktøjer, der kan understøtte bestyrelsen i det gode bestyrelsesarbejde. Disse værktøjer er udviklede og vedlagt kodeks. Værktøjerne omfatter bl.a. eksempel på flow og fokuspunkter i en strategiproces og et risikovurderings­værktøj. Denne konkretisering og fokus på at gøre kodeks meget anvendelsesorienteret er en stor styrke for det nye kodeks. At udvikle et kodeks målrettet en mere snæver målgruppe som i dette tilfælde erhvervs- og sosu-skoler betyder også, at kodeks kan blive meget konkret på de specifikke forhold, der gør sig gældende for disses bestyrelser. På den baggrund rummer kodeks en række specifikke beskrivelser af præmisser og opgaver for bestyrelsen i en selvejende erhvervsrettet uddannelsesinstitution. Her findes blandt andet en beskrivelse af forholdene omkring selveje, krav og forventninger fra samt dialog med ministeriet, de konkrete opgaver for bestyrelsen på en erhvervs- eller sosu-skole samt bestyrelsens samarbejde med skolens direktør. 

„Kodeks er blevet utroligt godt modtaget blandt foreningens medlemmer. Det forklarer meget konkret, hvad godt bestyrelsesarbejde går ud på. Mange har meldt tilbage, at de allerede har taget kodeks i anvendelse og henviser især til beskrivelserne af bestyrelsens opgaver.“

Thomas Kurz Ankersen, juridisk og politisk konsulent, Danske Erhvervsskoler

Og hvad kan det så bruges til?

Primært kan det nye kodeks komme de mange bestyrelser og direktører på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner til gode i udvikling af det gode bestyrelsesarbejde og dermed udvikling af skolerne. Samtidig kan udvikling af kodeks bidrage til at vise skolernes interessenter, og herun­der også ministeriet, at der på skolerne er et grundlag for at udøve godt og professionelt bestyrelsesarbejde. Endelig kan andre offentlige virksomheder måske lade sig inspirere af kodeks og ’plukke’ deri ud fra disses konkrete virkelighed og behov, eller sågar lade sig inspirere til at udvikle lignende sektorspecifikke kodekser.

Erhvervs- og SoSuskolernes nye kodeks består af et sæt operationelle anbefalinger samt forslag til konkrete værktøjer. Værktøjerne er også tilgængelige via Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne. Læs dem her