Indholdsfortegnelse

En mulighed og en forpligtigelse!

Det har gennem de seneste år været diskuteret, hvordan vi sikrer en større diversitet
i landets bestyrelser. Meget af den offentlige debat har dog ikke haft fokus på de
offentlige bestyrelser. Pluss samler op på tidligere evalueringer og analyser.

Af Jørgen Ulrik Jensen, Pluss Leadership

Diversitet på toppen

En del offentlige selskaber opfylder kriterierne for at være omfattet af krav til opstilling
af måltal, og for nogle vil det være relevant med generelle mål for diversitet i
bestyrelsen samt at gribe muligheden for at gå forrest.

Af Lise Lotte Hjerrild, Rikke Søgaard Berth og Line Markert, Horten

Diversitet i offentlige bestyrelser: Hvorfor og hvordan?

Der tales ofte om den manglende diversitet i bestyrelser, men ofte tilbydes der i
samme ombæring ikke løsninger på den udfordring, der italesættes. Dette er en
væsentlig mangel, når diversitet i bestyrelser er så prævalent i den offentlige debat.
Ikke desto mindre er der konkrete værktøjer til bestyrelsen, der ønsker at fremme
sin diversitet.

Af Lynn Roseberry, On the Agenda ApS

Ligestilling, diversitet og inklusion: En strategisk og samfundsmæssig vigtig opgave for de offentlige bestyrelser

Det danske arbejdsmarked byder ikke alle grupper af samfundet lige velkommen, og
der er videnskabeligt påvist forskelsbehandling på grund af køn og etnicitet. Det er
nødvendigt, at ledelser og bestyrelser erkender, at de er en del af løsningen på disse
udfordringer.

Af Marianne Egelund Siig

Personlige præferencers indvirkning på bestyrelsesarbejdet

Hvilke personprofiler man inkluderer i sin bestyrelse, har betydning for bestyrelsesarbejdet. Kendskabet til de enkelte medlemmers personlige karakteristika og lederskab bør spille en rolle i det offentlige bestyrelsesarbejde, og dette kan bidrage til bestyrelsens
samlede værdiskabelse.

Af Jørgen Ulrik Jensen, Pluss Leadership