Her er de nominerede til prisen for Årets Offentlige Bestyrelsespris 2024

Hvem er nomineret til Årets Offentlige Bestyrelsespris 2024? Svaret finder du herunder, hvor du finder alle nominerede i de tre kategorier: Best in Class i forsyningssektoren, Best in Class i kultursektoren og Best in Class i uddannelsessektoren.

Blandt vinderne af de tre Best in Classes kåres Årets Offentlige Bestyrelse 2024.

De tre Best in Classes og den samlede pris som Årets Offentlige Bestyrelse kåres den 14. maj kl. 9-10:15 på webinaret ”Den attraktive bestyrelse.”

Nominerede til Best in Class i forsyningssektoren:

Brønderslev Forsyning

Bestyrelsen for Brønderslev Forsyning A/S er nomineret til Best in Class i forsyningssektoren.

Forsyningen står over for konstante forandringer, hvilket kræver en agil tilgang fra ledelsen og bestyrelsen. Med en mission om at bidrage aktivt til at gøre Brønderslev Kommune til et godt sted for både borgere og virksomheder, er bestyrelsen fokuseret på at sikre en høj og kvalitetsbetonet forsyningssikkerhed på både kort og lang sigt. Dette indebærer investeringer i infrastruktur og teknologi, der strækker sig over flere årtier.

Bestyrelsen har et skarpt fokus på de store mål inden for den grønne omstilling. Deres strategi er målrettet FN’s Verdensmål og er bygget på en vision om bæredygtighed og miljøansvarlighed. Med store investeringer i grøn energiproduktion og digitaliseringer har bestyrelsen vist stort engagement i udviklingsprojekter og som aktiv sparringspartner.

Ved målrettet at forbedre sit virke gennem evalueringer, kompetenceanalyser og uddannelsesinitiativer har bestyrelses etableret en effektiv struktur og systematik opfølgning på udviklingsmål for kontinuerlig forbedring af selskabets kvalitet og effektivitet. Bestyrelsen er dedikeret til værdiskabelse og fornyelse i forsyningssektoren og er blevet etableret som en fremtrædende aktør og inspiration for andre bestyrelser i sektoren.

Lemvig Vand

Bestyrelsen for Lemvig Vand er nomineret til Best in Class i forsyningssektoren for sit arbejde med at imødegå udfordringerne inden for vandsektoren gennem struktureret arbejde med strategi og governance.

Med et dedikeret fokus på innovation, bæredygtighed og effektivitet har bestyrelsen været en drivkraft bag Lemvig Vands transformation til en førende aktør inden for håndtering af klimarelaterede udfordringer og teknologisk fremskridt.

Gennem en proaktiv tilgang og deltagelse i nationale og internationale innovationsprojekter adresserer Lemvig Vand nye løsninger på bl.a. stigende grundvand, plastikgenanvendelse og PFAS.  Deres ambition om klimaneutralitet inden 2030 understreger deres engagement for bæredygtighed, og bestyrelsen spiller en central rolle i arbejdet.

Bestyrelsen har arbejdet struktureret og strategisk med praktiske løsninger, etableret et stærkt samarbejde med ledelsen og prioriterer løbende at evaluere deres eget og direktionens arbejde for at sikre kontinuerlig forbedring og tilpasning til de skiftende udfordringer i sektoren.

Trods sin størrelse har Lemvig Vand og dets bestyrelse betydelig indflydelse på udviklingen af nye teknologiske løsninger i vandsektoren samt været med til at påvirke lovgivningsmæssige tiltag. Især beslutningen om at oprette Klimatorium har skabt stærke nye muligheder for vandforsyningen.

Aarhus Vand

Bestyrelsen for Aarhus Vand er nomineret til Best in Class i forsyningssektoren for deres imponerende indsats og bidrag til udviklingen af forsyningssektoren.

Aarhus Vand har ambitioner om at være blandt verdens mest bæredygtige vandselskaber, og bestyrelsen har været en aktiv fortaler for ændringer i den nuværende vandsektorlov for at muliggøre større investeringer i grøn omstilling, grundvandsbeskyttelse og klimatilpasning. Deres engagement i lovarbejdet og deres bidrag til udviklingen af en revideret vandsektorlov viser deres fornyende tilgang og deres vilje til at gå langt for at skabe positive forandringer.

I løbet af de seneste år har Aarhus Vand og bestyrelsen styrket organisationens evne til at udvikle og forretningsmæssigt drage fordel af nye grønne løsninger, og bestyrelsen har spillet en central rolle i strategiudvikling og beslutningstagen. Deres oprettelse af Water Valley Denmark og Living Labs er blot nogle få eksempler på deres pionerånd, velplanlagte bestyrelsesstruktur og tilgang til bestyrelsesledelse og værdiskabelse. Bestyrelsens sammensætning er baseret på såvel eksterne medlemmer fra sektoren og politisk udpegede.

Aarhus Vands innovative tilgang og eksemplariske resultater har gjort dem til en inspirerende model for andre bestyrelser og en værdifuld aktør i vandsektoren.

Nominerede til Best in Class i kultursektoren

Esbjerg Ensemble

Bestyrelsen for Esbjerg Ensemble er nomineret til Best in Class i kultursektoren for sin exceptionelle indsats for at sikre ensemblets virke og forbindelse til lokalsamfundet og den kunstneriske verden med mål om en styrket økonomi og bredere målgruppe.

Esbjerg Ensemble arbejder med at udbrede kendskabet til klassisk musik med fokus på nyere og kvindelige komponister. Med et begrænset økonomisk udgangspunkt har bestyrelsen arbejdet målrettet med at styrke forholdet til Esbjerg Kommune og andre lokale interessenter. Gennem denne strategiske og fokuserede indsats har bestyrelsen sikret fremtidig økonomisk støtte og udvidet ensemblets aktiviteter og publikumsbase. Ensemblet har opnået sit mål om en bredere publikumsbase ved at fordoble sit publikum fra 2020 til 2023, bl.a. ved gennemførsel af livetransmitterede koncerter.

Bestyrelsen har spillet en central rolle i denne succes med en målrettet tilgang til implementering af beslutninger, kvalitetssikring og effektivitet samt sikret en bredere kompetenceprofil i bestyrelsen. Esbjerg Ensemble og dets bestyrelse er et inspirerende eksempel på en offentlig bestyrelse som har formået at vende en udfordrende situation til en historie om triumf og vækst.

Concerto Copenhagen

Bestyrelsen for Concerto Copenhagen er nomineret til Best in Class i kultursektoren for sit arbejde for at sikre det internationalt anerkendte specialensembles fremtid og eksistens.

Concerto Copenhagen og bestyrelsen har arbejdet aktivt med en målrettet indsats for at sikre ensemblets økonomiske sikkerhed på finansloven og tildeling af udlodningsmidler. Denne succes med forøget støtte i forhold til de offentlige midler er helt afgørende for ensemblet, som er blandt de fremmeste barokorkestre i verden.

Bestyrelsen og Concerto Copenhagen har også arbejdet strategisk at sikre faglige kompetencer samt fornyelse og adgang til netværk i bestyrelsen. Det betyder nu, at Concerto Copenhagen går fra utilstrækkelig økonomisk sikkerhed til at modtage en 4-årig bevilling på finansloven og tildeling af udlodningsmidler i tillæg til projektstøtte fra Statens Kunstfond.

Concerto Copenhagens bestyrelse er et eksempel på, hvordan målrettet ledelse og strategisk engagement kan skabe reel forandring og bæredygtig udvikling for et ensemble på internationalt niveau.

Nominerede til Best in Class i uddannelsessektoren

Den Jyske Håndværkerskole

Bestyrelsen for Den Jyske Håndværkerskole er nomineret til Best in Class i uddannelsessektoren for sin indsats med at navigere i komplekse strategiske udfordringer og opnå gode resultater i en tid med udfordringer og forandringer.

Med et skarpt fokus på at imødegå skiftende økonomiske vilkår og udfordringer som faldende optag og mangel på kvalificerede undervisere, har bestyrelsen vist en beundringsværdig evne til at tilpasse sig og træffe beslutninger, der sikrer skolens bæredygtighed og fortsatte udvikling.

Strategiske økonomiske beslutninger fra bestyrelsen har opretholdt skolens stabilitet og finansielle sundhed, og samtidig har bestyrelsen vist en dyb forståelse for skolens kerneopgaver og daglige drift. Ved at deltage aktivt i skolens liv og interagere med elever, kursister og medarbejdere har bestyrelsen bidraget til et positivt og inspirerende læringsmiljø.

Med et kontinuerligt fokus på effektivt bestyrelsesarbejde med strukturerede mødeformater og løbende evaluering bidrager bestyrelsen med et stærkt fundament for skolens fremtidige succes.

Rungsted Gymnasium

Bestyrelsen for Rungsted Gymnasium er nomineret til Best in Class i uddannelsessektoren for sin indsats med at udvikle skolens tilbud og profil inden for især science, iværksætteri og en global forståelse.

Med en lang 120-årig historie er gymnasiet en institution for både fortiden og fremtiden med en unik profil og succesfulde resultater på alle kvalitetsparametre, som afspejler en stærk tradition for kvalitet.

Bestyrelsen står over for udfordringer som den demografiske udvikling og intensiveret konkurrence mellem lokalområdets uddannelsesinstitutioner. Det kræver konstant udvikling af skolen og dens tilbud. Gennem en konstruktiv strategiproces, som har involveret hele bestyrelsen, har bestyrelsen skabt en sammenhængende og operationel strategi for fremtiden.

Bestyrelsen har også styrket skolens økonomiske og organisatoriske grundlag gennem løbende budgetopfølgning og risikovurdering, ligesom den har været engageret i at støtte implementeringen af strategiske initiativer og i at sikre at elevtrivsel forbliver i fokus. Bestyrelsens åbne og dialogbaserede tilgang til beslutningstagning har vist sig som et eksempel til efterlevelse i uddannelsessektoren.

Bestyrelsens arbejde er præget af stor grad af brug af data og benchmark. Arbejdet er baseret på en meget struktureret tilgang med et stort engagement og meget sjældne afbud til møderne.

Tradium

Bestyrelsen for Tradium Erhvervsskole- og Gymnasier i Randers er nomineret til Best in Class i uddannelsessektoren for sit arbejde for at sikre kombinationsskolens konkurrencedygtighed og relevans i en tid med forandringer og økonomisk pres.

De seneste års konjunkturer i uddannelsessektoren har krævet afgørende strategiske valg, og bestyrelsen på Tradium har stået i spidsen for at tilpasse skolens aktiviteter til de skiftende rammevilkår. Det har de gjort ved at fravælge områder med vigende attraktivitet, samtidig med at de udvikler nye uddannelser og forretningsområder.

Bestyrelsen har været højt engageret i at imødekomme regionens udfordringer og sikre adgang til uddannelse for alle unge. Bestyrelsen har desuden demonstreret et imponerende engagement i samfundet ved at arbejde aktivt og bredt med bæredygtighed.

Bestyrelsen har bevist sin evne til at forny og forbedre sig, været tæt på organisationen og haft et stærkt forretningsmæssigt mindset. På den måde har bestyrelsen bidraget til at styrket Tradiums position i uddannelsessektoren og til skolens fortsatte succes.

Om Årets Offentlige Bestyrelsespris

Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser er et netværk af bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer for de ca. 4.000 offentlige bestyrelser i Danmark inden for sektorer som uddannelse, kultur, forsyning/infrastruktur, erhvervsfremme, det sociale område mv.

Med Årets Offentlige Bestyrelsespris ønsker vi at kaste lys på og fremme det gode, værdiskabende arbejde, som leveres af mange offentlige bestyrelser.

Tidligere vindere af Årets Offentlige Bestyrelsespris

 • 2022/2023: ZBC
 • 2021: Odense Filmværksted
 • 2020: SK Forsyning
 • 2019: Rønne Havn
 • 2018: Aalborg Symfoniorkester
 • 2017: Skanderborg Forsyning
 • 2016: TEC København
 • 2015: Esbjerg Gymnasium
 • 2014: Holbæk Forsyning og Niels Brock
 • 2013: NRGI, Tradium og Ringkøbing-Skjern Museum (dette år blev prisen tildelt inden for både forsynings-, uddannelses- og kultursektoren)
 • 2012: Aarhus Vand