Forsyningssikkerhed og sikkerhedspolitik: Bestyrelserne som politiske aktører

På tærsklen til efterårets kolde måneder er forsyningssikkerhed blevet sikkerhedspolitik. Så hvordan skal forsyningsbestyrelserne navigere i det?

Af Mette Sejersen, redaktør på Forum for Offentlige Bestyrelser

Da russiske kampvogne kørte over grænsen til Ukraine, blev arbejdet i de danske forsyningsbestyrelser med ét også politisk. Forsyningssikkerhed er blevet sikkerhedspolitik. Det sker efter et årti, hvor markedsgørelsen af forsyningsselskaberne har været i fokus. Så hvordan skal bestyrelserne navigere i det skifte?

Ansvar for forretningen eller samfundet?

Som kommunalt eller offentligt ejede er forsyningsselskabernes formål per definition tvedelte: At sikre så effektiv og billig vand-, varme-, el- eller affaldsforsyning som muligt. Og samtidig sikre alle adgang hertil. Mange har oplevet, at det første formål – at sikre effektiv og billig forsyning som led i at drive en lokal, rentabel forretning – har fyldt mest siden selskabsgørelsen af sektoren. Men de aktuelle geopolitiske udfordringer trækker selskabernes samfundsansvar meget længere frem i lyset.

Nogle vil måske indvende, at fundamentet for at kunne løfte sit samfundsansvar er, at alt andet fungerer, ikke mindst kerneforretningen. Men disse måneder viser, at ansvaret over for hhv. forretningen og samfundet er lige vigtige. Spørgsmålet er, hvordan man prioriterer dem begge?

Hvordan prioriterer man mellem investeringer i vedvarende forsyningsteknologi som power-to-x og den gode forretning? Skal man investere i at eksportere sin viden og lade den komme udlandet til gode? Skal man orientere sig mod national beskyttelse mod hackerangreb eller sikre sig selv lokalt?

Med reguleringerne som benspænd

I sektoren er der en udbredt oplevelse af, at antallet af reguleringer kun er steget siden selskabsgørelsen, og den manglende tillid til selskaberne opleves besnærende. Men måske er det mest konstruktive spørgsmål i disse måneder ikke, hvornår reguleringerne forsvinder, men snarere hvordan man bedst arbejder inden for dem: Hvordan indtager bestyrelsen det nødvendige handlerum?

Svarene på disse spørgsmål ligger ikke lige for. Men en del af dem skal findes i bestyrelsernes kompetencer og sammensætninger. Forskellige øjne og erfaringer ser forskellige muligheder, både ift. de tekniske løsninger, forretningsmæssige udfordringer, politiske hensyn osv.

Ved at bruge bestyrelsens sammensætning af kompetencer strategisk, kan man invitere hjælp ind til at få øje på de muligheder, som  før var usynlige, og til at udnytte dem.

At den kompetente bestyrelse på den lange bane potentielt styrker tilliden fra centraladministrationen og overflødiggør behovet for reguleringer, er en glædelig bivirkning.

Er du enig?

Deltag i debatten på Årets Offentlige Bestyrelseskonference

På Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2022/2023 deler vi ud af erfaringer med at frigøre sig fra reguleringerne og indtage sit strategiske handlerum i en tid, hvor forsyningskrisen truer.

Konferencens forsyningsworkshop spørger: Hvilke krav stiller forsyningernes nye politiske rolle til bestyrelserne og til rollefordelingen mellem bestyrelsen og den daglige ledelse?

Workshoppen åbnes med betragtninger over det tema fra to centrale aktører: 

  • Lars Therkildsen, Bestyrelsesformand i KLAR Forsyning
  • Claus Juhl, Bestyrelsesformand i FORS.

Derefter er der faciliteret workshop og debat. Workshoppen finder sted kl. 13:15-15:00 på Årets Offentlige Bestyrelseskonference den 30. marts 2023 i København. Læs mere og tilmeld dig her.