Er CSR relevant i det offentlige?

Det korte svar er JA! Men selvom man også skal ville det af ideologiske årsager, starter processen ikke med en drøm om en vindmølle i baghaven, og indsatsen skal ligge der, hvor man selv kan gøre en reel forskel!

CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility. CSR dæk­ker både virksomhedernes sociale ansvar og deres miljøansvar.

Vælg dine CSR indsatser i dine kerneområder 

De ansvarlighedsemner, man som offentlig virksomhed vil fokusere på, skal som i de private virksomheder umiddelbart kunne rela­teres til dels virksomhedens mission og værdier, dels de centrale ydelsesområder. Dernæst er det vigtigt at sikre, at man vælger den økonomisk mest fordelagtige løsning – både for at få mest effekt for pengene, og for at være troværdig om sin CSR indsats.

Markedsføring er ingen gyldig grund til CSR 

Det er ikke tilfældigt, når tekstilvirksomheder har fokus på børne­arbejde i Bangladesh, hvis de får syet deres tøj der, for her har de virkelig mulighed for at gøre en forskel. Og det må de gerne fortælle om, så kunderne kan købe deres produkter med god samvittighed. Men kommunikeres virksomhedens CSR indsats i stort omfang, som ikke står mål med en måske relativt lille CSR indsats, vil det hurtigt stå klart for omverdenen, at CSR indsatsen primært er markedsføring, og virksomheden vil miste troværdighed også om sin indsats mod børnearbejde. Det er heller ingen gyldig grund at ville opstille en vindmølle i baghaven, fordi man ønsker at signalere over for med­arbejdere og lokalsamfund, at virksomheden ønsker en miljørigtig profil – medmindre der er en god forretning i det.

„Walk the talk“ eller glem alt om CSR 

Det er en velkendt regel, at ansvarlighed kun kan „overleve“ i en virksomhed offentlig eller privat – og vel at mærke overleve på langt sigt – når det er forankret i den måde, virksomheden drives på. Det er ikke tilstrækkeligt at tale om det ved juleafslutningen eller ved præsentationen af årsregnskabet. Det skal gennemsyre virksomheden og være indarbejdet som en fast bestanddel af processerne i virksom­heden, være et vurderingsparameter ved nye investeringsforslag, være et emne, medarbejderne tænker på som en del af virksomheden på lige fod med innovative produkter, frokost i kantinen, eller hvad det måtte være.

Så sætter man gang i en CSR proces, er det selve virksomhedens DNA, man er inde at arbejde med, og det skal man kun gøre, hvis man virkelig mener det, og det er relevant for ydelsen.