Succesfuld skilsmisse i Gribskov – Gribvand

Økonomisk og teknisk bedre løsninger, større borgerinteresse og forståelse for spildevand samt en helt ny teambasseret driftsorganisation med fælles identitet er tre hovedresultater efter de første tre år som Gribvand A/S.

Første januar 2010 opstod det kommunalt ejede selskab Gribvand A/S, der håndterer spildevandet i Gribskov Kommune. I spidsen for selskabet sidder en bestyrelse udpeget af kommunalbestyrelsen suppleret med to medarbejdervalgte repræsentanter og et eksternt medlem. Selskabet tæller 25 personer med et årligt driftsbudget på 32 mio. kr. og et anlægsbudget på 80-120 mio. kr.

”Det første års tid brugte vi kræfter på at dele boet og finde snitfladerne mellem kommunen og vores selvstændige spildevandsselskab Gribvand A/S. Nu har vi nøglerne til aktiver for 2 mia. kr. og et tilgodehavende i kloakfonden på 50 mio. kr. + renter, som vi løbende får tilbagebetalt frem til 2020, så nu bruger vi kræfterne på strategiske løsninger,” siger formand Flemming Møller, Gribvand A/S.

De rigtige løsninger er nu mulige

Gribvand A/S har netop brugt ca. 80 mio. kr. på at få boret en 1,2 km. lang tunnel med en diameter på 2½ m under Helsinge til at lede regnvandet væk fra centrum og dermed undgå oversvømmelser ved rengskyl. Den gav Gribvand den nordiske ”NoDig-pris” for bedste miljøprojekt i 2012. ”Havde vi fortsat været en del af kommunen, var vi aldrig kommet igennem den årlige budgetforhandling med denne teknisk bedste og på lang sigt den billigste løsning, for i de kommunale budgetter er der fokus på årets frem for årenes budget,” siger Flemming Møller.

Borgerne skal se resultaterne

Kloakering er skjult under jorden og skal bare virke – det er svært at finde noget, der er mere usexet – og når rørledningerne skiftes, er det kun til gene for borgerne. ”Derfor udnyttede vi vores unikke tunnelboringsprojekt, som jo ikke generede borgerne, til at invitere borgerne til navngivning af boremaskiner – 300 deltagere – og efterfølgende til indvielsen, hvor 2.000 borgere gik gennem tunnelen,” fortæller Flemming Møller. Nu er kloakering pludselig blevet håndgribeligt for borgerne, og bestyrelsen prioriterer den løbende kommunikation, så borgerne hele tiden ser, hvordan deres spildevand håndteres.

Politisk rationalitet ophæver habilitetsproblemerne

To af bestyrelsesmedlemmerne er også medlemmer af økonomiudvalget i Gribskov Kommune, og et medlem er formand for teknisk udvalg. Da økonomiudvalget og teknisk udvalg skal behandle større projekter for Gribvand, har der været meget diskussion om habiliteten for disse medlemmer. Kommunens jurister har nu udarbejdet et habilitetskodeks, der ikke ekskludrer bestyrelsesmedlemmerne fra udvalgene. ”Som politikere har vi via vores baglande og vores byrådsgrupper viden om holdningerne til de forslag, Gribvand påtænker at fremsende, så derfor bliver konfliktelementerne håndteret allerede inden, vi fremsætter forslag. Hermed undgår vi, at Gribvand bliver en politisk kampplads,” siger Flemming Møller og slutter:

”Og derfor er byrådspolitiske repræsentanter gode i selskaber som Gribvand, også selvom vi ikke nødvendigvis har faglig indsigt og ikke kan sikre en kontinuitet, da vi jo udskiftes hver fjerde år ved kommunalvalg.”