Uddannelse: Bestyrelsens rolle i kædeansvar og kerneopgave?

Opgaven er at sikre uddannelse til danskerne. Men hvordan skal uddannelsesbestyrelsen balancere sit ansvar for både den enkelte institutions overlevelse og samfundsopgaven, som kræver en villighed til at sende elever til de uddannelser, som matcher deres præferencer?

Af Mette Sejersen, redaktør på Forum for Offentlige Bestyrelser

Det bliver understreget for de fleste nye bestyrelsesmedlemmer, at de skal tjene den uddannelsesinstitutions interesser, som de repræsenterer. Men bestyrelsen har ikke kun et ansvar over for institutionen. Den har også et ansvar for at bidrage til et bredt uddannelsesudbud i samfundet, både befolkningsmæssigt og geografisk.

Som enkelt led i uddannelseskæden skal den enkelte institution bidrage til, at hele kæden fra grundskoler over – og på tværs af – ungdomsuddannelser til de videregående uddannelser hænger sammen. Institutionen – og dens bestyrelse – skal løfte sin del af opgaven for at nå de politiske uddannelsesmål, som for 2030 er, at mindst 90 procent af alle 25-årige gennemfører en ungdomsuddannelse, og at andelen uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked mindskes.

Balancen mellem institutionen og samfundet

Ansvaret for både institutionen og samfundet kræver en sirlig balancegang i bestyrelseslokalet. På den ene side kalder ansvaret for at sikre den enkelte institutions levedygtighed på en strategi, som tiltrækker så mange elever eller kursister som muligt. På den anden side kræver ansvaret for den fælles uddannelsespolitik, at man kun tager de elever ind, som har interesse og glæde af institutionens uddannelsesudbud, og sender resten videre til uddannelsestilbud, som matcher elevernes præferencer bedre.

For nogle bestyrelser er de to ansvar mere modsatrettede end for andre. For den mindre, monofaglige uddannelsesinstitution kan det være forbundet med et større tab at bidrage til en smidig uddannelseskæde og sende en elev videre til et bedre uddannelsesmatch end for den store, flerfaglige uddannelsesinstitution med flere forskellige uddannelser inden for huset.

Men begge institutioner har det samme samfundsansvar. Og spørgsmålet er derfor: Hvordan bidrager bestyrelsen til det? Hvilken rolle spiller bestyrelserne i at sikre, at kæden mellem uddannelsesinstitutionerne er spændt, og at færre falder igennem systemet i overgangene? Hvad kræver kædeansvaret af bestyrelsen og af de andre led i styringskæden? Hvor tæt skal bestyrelsen gå på driften?

Har du erfaringer? Input? Synspunkter? Uddannelsesworkshoppen på Årets Offentlige Bestyrelseskonference handler om netop bestyrelsens rolle i at løfte institutionens samfundsansvar.

Deltag i debatten på Årets Offentlige Bestyrelseskonference

På Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2022/2023 inviterer vi til at tage diskussionen op. Konferencens workshop på uddannelsesområdet lægger under overskriften ”Bestyrelsens rolle i kædeansvar og kerneopgave” op til at se nærmere på netop balancen mellem samfundsansvar og egen institutions interesser.

Workshoppen åbnes med betragtninger over bestyrelsernes rolle for kædeansvaret fra to centrale aktører i sektoren: 

  • Julie Elm Vig Albertsen, direktør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  • Jesper Nielsen, direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Derefter er der faciliteret workshop og debat. Workshoppen finder sted kl. 13:15-15:00 på Årets Offentlige Bestyrelseskonference den 30. marts 2023 i København. Læs mere og tilmeld dig her.