Louise Gade: Bestyrelsen skal fastholde et meningsfuldt purpose i virksomheden

Formålsbaseret ledelse er ikke kun en direktionsopgave. At formulere et klart purpose for organisationen og have det som udgangspunkt for bestyrelsesarbejdet er ifølge Louise Gade en vigtig opgave for de offentlige bestyrelser. På Årets Offentlige Bestyrelseskonference gav hun sit bud på, hvorfor og hvordan formålsbaseret ledelse også er en bestyrelsesopgave. 

Af Nana Kronberg Jensen, juniorkonsulent, Pluss Leadership 

Hvis du giver folk et purpose i stedet for regler – og de forstår det – så får du folk, der arbejder virkelig målrettet efter dette, er ekstra motiverede i arbejdet og skaber en stærk kultur.” Sådan lagde Louise Gade ud til Årets Offentlige Bestyrelseskonference, hvor hun stillede skarpt på formålsbestemt ledelse, og hvordan offentlige bestyrelser kan arbejde med purpose.  

Den private sektor giver efterhånden det offentlige kamp til stregen ift. at have et virkeligt stærkt purpose, fastslog Gade, som er Executive Vice President i Salling Group, medlem af en række bestyrelser og råd og forhenværende borgmester i Aarhus. Det offentlige har ikke længere den stærkeste position, når det gælder purpose – det formål, som giver organisationen sin eksistensberettigelse. 

Den store meningsfuldhed er udgangspunktet for al aktivitet. Dette gælder også for bestyrelsesarbejdet.  

Purpose sikrer retning, resiliens og vellykket rekruttering 

Purpose er vigtigt, fordi det skaber værdi for den enkelte virksomhed eller institution. Purpose skaber nemlig: 

 • en klar retning og sammenhængskraft blandt medarbejdere. Formuleres og kommunikeres et purpose klart, øger det motivationen og derigennem både produktivitet, effektivitet samt innovation på medarbejderniveau.  
 • organisatorisk resiliens. Ved at have et klart og rodfæstet purpose kan organisationen modstå pres og tackle nye udfordringer uden at tabe retningen for værdiskabelsen, da purpose fungerer som kompas i navigationen af hidtil ukendte problemstillinger og kontekster. 
 • forudsætningerne for en vellykket rekruttering og fastholdelse af talenter. En klar dagsorden og et klart værdisæt hjælper med at tiltrække og fastholde særligt unge medarbejdere.  

Med andre ord: Hvis en institution eller virksomhed er knivskarp på purpose, så får man en stærk og sund kultur, der understøtter og fremmer innovation, produktivitet og effektivitet. Dette fordi purpose understøtter den store meningsfuldhed for folk i arbejdet.  

Purpose som udgangspunkt for bestyrelsesarbejdet 

Formålsdrevet ledelse er vigtigt for at skabe en kultur, hvor medarbejdere bruger deres fulde kapacitet. Hvis purpose og kulturen ikke er stærk, så dør strategien også, mener Gade. 

Bestyrelser i offentlige virksomheder og institutioner er defineret ved forskellige bekendtgørelser, hvor det står ret klart defineret, hvad det overordnede formål med bestyrelsens virke er.  Men det er jo ikke gjort hermed. Det er en vigtig opgave for hver enkelt bestyrelse at oversætte og kommunikere institutionens eller virksomhedens purpose, så det står klart for hver en medarbejder og for omverdenen. ” 

Men er vi i bestyrelserne klar på vores purpose, spørger Gade retorisk. Får vi diskuteret vores formål, og hvordan vi arbejder med det? Og står purpose knivskarpt i bestyrelsen, direktionen, samt hos mellemledere og frontmedarbejdere? Kan alle lag i virksomheden nikke genkendende til det krystalklare formål og de værdier, som virksomheden drives på?  

Hos langt de fleste organisationer er der et ”purpose-gab”, og dette er særligt udtalt ved frontmedarbejderne. Det kan bestyrelsen konkret arbejde med.

Louise Gader understreger, at der hos langt de fleste organisationer er et ”purpose-gap”, og at dette er særligt udtalt ved frontmedarbejderne. Dette kan bestyrelsen konkret arbejde med ved at have en konstruktiv, kritisk tilgang til, hvordan man arbejder med purpose, på dagsordenen: At man i bestyrelsen er afstemte med, hvad purpose er og betyder for organisationen, og at alt, hvad man foretager sig i bestyrelsen, skal afspejle dette purpose. 

Når man er enige i toppen af virksomheden, er det derefter afgørende at få oversat formålet til helt konkret adfærd, som medarbejderne i frontlinjen kan genkende og udøve i hverdagen. Hvordan bidrager salgsmedarbejderen i Føtex eksempelvis til at ”forbedre hverdagen for kunderne”, som er en del af de overordnede formål i Salling Group? Fx ved proaktivt at spørge kunder, som ser søgende ud, om de har brug for hjælp, frem for at vente på at blive spurgt.  

Bestyrelsen inspirerer og udfordrer direktionens purpose-arbejde 

Konkret er bestyrelsens rolle i arbejdet med formålsbestemt ledelse først og fremmest at tilse, at purpose fastholdes som strategisk mission, der er implementeret til bunds og indarbejdet i alt ledelseskommunikation og alle ledelseshandlinger. Dernæst er det bestyrelsens opgave at være en nysgerrig sparringspartner i processen samt inspirere og udfordre direktionen på udformningen og udbredelsen af purpose i organisationen.  

Dette kan bestyrelsen konkret gøre ved i arbejdet at være opmærksom på og spørge ind til, hvordan purpose kommer til udtryk i: 

 • Virksomhedsværdierne: Hvilke værdisæt opererer vi under, og hvordan afspejles disse i vores arbejde med purpose? 
 • Virksomhedsstrategien: Afspejler strategien realiseringen af vores purpose? 
 • Ledelseskulturen: Evner ledelsen at få tydeliggjort medarbejdernes bidrag til purpose? 
 • Politikker og guidelines: Hvordan kommer vores purpose til udtryk her?  
 • Kvalitets- og evalueringsmodeller: Evaluerer vi på det, vi skal, ift. vores purpose? 
 • Bruger-/borger-/kundeundersøgelsers metode: Er purpose integreret i designet? 
 • Omverdensanalyser: Oplever vores målgrupper rent faktisk vores purpose? 
 • HR-strategien og -handleplanen: Afspejler vores rekruttering og onboarding vores purpose? 
 • Medarbejdertrivsels- og engagementsundersøgelser: Er purpose integreret her? 
 • Ledertræningsprogrammer: Klæder vi lederne på til at bedrive formålsbestemt ledelse? 
 • Talentprogrammer og talentfastholdelse: Er purpose her en integreret del af vores tilgang?

Gade understreger, at bestyrelsen ikke selv skal lave ovenstående, men spørge ind til direktionens arbejde med samme. Micromanagement af direktionens arbejde med formålsbestemt ledelse er ikke bestyrelsens lod, men det er noget, som direktionen over for bestyrelsen skal stå på mål for. Lykkes bestyrelsen med at bidrage til formuleringen og forankringen af et klart purpose i virksomheden, så har denne gode chancer for at øge værdiskabelsen og samtidigt få fingrene i og fastholde talentfulde ledere og medarbejdere.  

Med Gades egne ord er det kort sagt ret forretningskritisk at være skarpe på, hvordan man arbejder med purpose – og det er noget direktionen og bestyrelsen skal finde sammen og arbejde sammen om”.