Bliv nomineret til Årets Offentlige Bestyrelse 2015

Nomineringen til “Årets Offentlige Bestyrelse” 2015 kan ske nu. Har din bestyrelse eller en bestyrelse, du kender, gjort det godt, er prisen og hæderen inden for rækkevidde.

Ansøgning til nominering til Årets Offentlige Bestyrelse 2015 – ansøgningsfrist 15. september

I 2015 uddeles i alt tre priser – en pris til en bestyrelse i hver af disse tre sektorer:

  • Uddannelse og forskning
  • Kultur
  • Infrastruktur/forsyning

Bestyrelser for institutioner og virksomheder, som ønsker at ansøge om nominering til Årets Offentlige Bestyrelse, bedes udfylde de fem punkter i dette nomineringsskema (kan også hentes nederst i denne artikel) og sende det til Jens Kristian Sommer, redaktør for Dagens Dagsorden på mail: jks@pluss.dk vedhæftet virksomhedens/institutionens logo.

Vinderkriteriet 

Vinderkriteriet er, at bestyrelsen demonstrerer overbevisende evner til at reflektere og handle ud fra de særlige forhold og strategiske udfordringer, de har. Dvs. hvordan det afspejler sig i måden, de har organiseret sig på, udført praktisk bestyrelsesarbejde og følger op på beslutninger samt sikrer kvaliteten af organisationens arbejde og ydelser. Gerne med fremhævelse af forhold, hvor bestyrelsen på et eller flere felter er nyskabende og kan tjene som inspiration for andre bestyrelser.

Bedømmelsesudvalget

Bedømmelsen af ansøgningerne foretages af et bedømmelsesudvalg under ledelse af professor Steen Thomsen, cand.polit., Ph.D., formand for Centre for Corperate Governance på CBS. Bedømmelsesudvalgets øvrige medlemmer er advokat Anders Stubbe Arndal, Kromann Reumert, cand. merc. aut. Søren Peter Nielsen, EY og adm. dir. Jørgen Ulrik Jensen, Pluss Leadership.  

Vinderne af Årets Offentlige Bestyrelsespris

Årets Offentlige Bestyrelsespris blev indstiftet i 2012 og uddelt på den første Årets Offentlige Bestyrelseskonference. I år bliver det fjerde gang, vi kan kåre vindere og hædre dem på konferencen, som i år afholdes 7. oktober 2015, Radisson Blu Scandinavia, i København. Læs mere om Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2015 her.

I 2014 uddelte vi to priser. Vinderne i 2014 siger om prisen:

Bestyrelsesformand John Harpøth, Holbæk Forsyning A/S: ”Prisen er en anerkendelse af, at vi som bestyrelse formår at sætte rammerne og retningen for Holbæk Forsyning, så medarbejderne kan levere service på topniveau samtidig med, at vi har nogle gode priser. Det er derfor både os i bestyrelsen og alle medarbejderne i Holbæk Forsyning, som i dag med rank ryg kan sige, at vi har gjort det godt, og vi er sammen på vej til at møde de altid stigende krav, vores kunder med rette stiller til os”.

Bestyrelsesformand Ernst Lykke Nielsen, Niels Brock: Jeg er glad for den anerkendelse, prisen giver bestyrelsen, hele organisationen og ikke mindst elevrepræsentanterne i bestyrelsen. De kan rette ryggen og sige, at de på lige fod er med til at skabe unikke uddannelsestilbud til deres kammerater. Vi driver nemlig en virksomhed, hvor vores produkter er uddannelsestilbud, og vores kunder er eleverne. Vores strategilægning i bestyrelsen fokuserer på at være det skridt forud, som giver os de produkter, kunderne efterspørger. Og processen er diskussionen i bestyrelsen, hvor vi udfordrer hinanden på vores holdninger og argumenter. Det er denne proces, som er lykkedes for os, og som vi har fået anerkendelse for med prisen Årets Offentlige Bestyrelse. Men vi skal så heller ikke glemme den samlede organisation, som lykkes med at implementere og eksekvere på de beslutninger, bestyrelsen træffer”.

Pris for den vigtige samfundsmæssige indsats

De næsten 4.000 bestyrelser for selvejende institutioner og offentligt ejede virksomheder udfører et vigtigt og stort arbejde i det danske samfund, som har afgørende betydning for såvel udviklingen af den danske velfærdsstat som den internationale konkurrenceevne fremover. Kromann Reumert, EY og Pluss Leadership ønsker at fremhæve bestyrelsernes indsats ved at uddele prisen for Årets Offentlige Bestyrelse.

De fem punkter, som bedømmelsesudvalget vil bruge til en samlet bedømmelse af ansøgeren

Hvert punkt bør udfyldes og  fylde ½-1 side. Du kan hente skema i wordformat nedenfor.

  1. Kort beskrivelse af virksomheden, dens strategiske udfordringer og evt. særlige omstændigheder
  2. Bestyrelsens struktur – dvs. tankerne om sammensætningen, kompetenceprofilen, størrelsen, sikring af uafhængighed etc.
  3. Bestyrelsens adfærd – dvs. håndtering af det praktiske bestyrelsesarbejde, bestyrelsesledelse, opgaveprioritering, engagement etc.
  4. Bestyrelsens opfølgning – dvs. bestyrelsens arbejde med implementering af beslutninger, kvalitet og effektivitet, måling, evaluering etc.
  5. Nyskabelse – evt. fremhævelse af forhold og aktiviteter, hvor I opfatter jer som fornyende eller eksemplariske til inspiration for andre bestyrelser