Bliv nomineret til “Årets Offentlige Bestyrelse” 2014

Nomineringen til “Åretes Offentlige Bestyrelse” 2014 kan ske nu. Har din bestyrelse eller en bestyrelse du kender, gjort det godt, er prisen og hæderen inden for rækkevidde. På foto ses bestyrelsesformændene (med blomster) fra vinderbestyrelserne 2013. Fra venstre: Søren Egge, NRGi (forsyning & infrastruktur); Søren Sørensen, Tradium (undervisning & forskning) og Hans Ole Jessen samt næstformand Jens Olufsen, Ringkøbing-skjern Museum (kultur).

Ansøgning til nominering til Årets Offentlige Bestyrelse 2014 – ansøgningsfrist 15. september

I 2014 uddeles der i alt tre priser – en pris til en bestyrelse i hver af de disse tre sektorer:

  • Uddannelse og forskning
  • Kultur
  • Infrastruktur/forsyning

Bestyrelser for institutioner og virksomheder, som ønsker at ansøge om nominering til Årets Offentlige Bestyrelse, bedes udfylde nedenstående fem punkter og sende dem til Jens Kristian Sommer, redaktør for Dagens Dagsorden på mail: jks@pluss.dk

Udvælgelseskriteriet og bedømmelsen

Vinderkriteriet er, at bestyrelsen demonstrerer overbevisende evner til at reflektere og handle ud fra de særlige forhold og strategiske udfordringer, de har. Dvs. hvordan det afspejler sig i måden, de har organiseret sig på, udført praktisk bestyrelsesarbejde og følger op på beslutninger samt sikrer kvaliteten af organisationens arbejde og ydelser. Gerne med fremhævelse af forhold, hvor bestyrelsen på et eller flere felter er nyskabende og kan tjene som inspiration for andre bestyrelser.

Bedømmelsen af ansøgningerne foretages af eksperter fra Pluss Leadership, som indstiller 3-5 kandidater fra hver sektor til et bedømmelsesudvalg bestående af førende eksperter fra rådgivningsvirksomheder og højere læreranstalter samt erfarne bestyrelsesformænd.

De tre vindere i 2014 får prisen 2. oktober

Vinderne af Årets Offentlige Bestyelsespris får overrakt prisen og bliver hædret på Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2. oktober 2014, Radisson Blu Scandinavia, i København. Læs mere om Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2014 her.

Vinderne af Årets Offentlige Bestyrelsespris

Årets Offentlige Bestyrelsespris blev indstiftet i 2012. Den blev vundet af Aarhus Vands bestyrelse for deres eksemplariske governance-struktur og handlemåde. 

I 2013 uddelte vi for første gang tre priser – en for hver sektor – frem for ”kun” én, fordi rammebetingelserne og udfordringerne er så forskellige mellem de tre sektorerne, at hver sektor fortjener en pris. Vinderne i 2013 siger om prisen:

Tradium: ”Den anderkendelse og ikke mindst den omtale, prisen giver, får vores medarbejdere til at rette ryggen,” siger bestyrelsesformand Søren Sørensen, Tradium og fortsætter: ”Og for vores to elevvalgte bestyrelsesmedlemmer er det helt særligt. Jeg guider dem i godt bestyrelsesarbejde og fortæller dem, at deres stemme gælder, men de skal arbejde seriøst, og nu har de så lige fået at vide, at de er landets bedste. Se, det skaber respekt om dem og om bestyrelsesarbejde for hele den unge generation.”

Ringkøbing-Skjern Museum”Kåringen vil jeg bruge som trumf, når jeg skal fortælle byråd, regionsråd og vores egne museumsforeninger, at det er vigtigt, at de udpeger medlemmer til vores bestyrelse med de rigtige kompetencer,” siger bestyrelsesformand Hans Ole Jessen, Ringkøbing-Skjern Museum og fortsætter: ”Timingen kunne ikke være bedre, for der er jo by- og regionsrådsvalg nu.”

NRGi: ”Vi folkevalgte har indset, at professionelle bestyrelsesmedlemmer har de forretningsmæssige kompetencer, vi mangler, til at optimere vores forretning. Derfor lukker vi dem ind i vores datterselskabers bestyrelser, hvor driftsansvaret ligger. I koncernbestyrelsen sidder vi folkevalgte og følger op på, at de leverer,” siger bestyrelsesformand Søren Egge Rasmussen, NRGi. Og det er præcist denne dynamiske model, som forener demokrati og professionalisme, der udløste Årets Offentlige Bestyrelsespris 2013 til NRGi.

Pris for den vigtige samfundsmæssige indsats

De næsten 4.000 bestyrelser for selvejende institutioner og offentligt ejede virksomheder udfører et vigtigt og stort arbejde i det danske samfund, som har afgørende betydning for såvel udviklingen af den danske velfærdsstat som den internationale konkurrenceevne fremover. KromannReumert, KPMG og Pluss Leadership ønsker at fremhæve bestyrelsernes indsats ved at uddele prisen for Årets Offentlige Bestyrelse.

De fem punkter, som bedømmelsesudvalget vil bruge til en samlet bedømmelse af ansøgeren

Hvert punkt bør udfyldes og hvert punkt bør fylde ½-1 side. Du kan hente skema i wordformat neden for.

  1. Kort beskrivelse af virksomheden, dens strategiske udfordringer og evt. særlige omstændigheder
  2. Bestyrelsens struktur – dvs. tankerne om sammensætningen, kompetenceprofilen, størrelsen, sikring af uafhængighed etc.
  3. Bestyrelsens adfærd – dvs. håndtering af det praktiske bestyrelsesarbejde, bestyrelsesledelse, opgaveprioritering, engagement etc.
  4. Bestyrelsens opfølgning – dvs. bestyrelsens arbejde med implementering af beslutninger, kvalitet og effektivitet, måling, evaluering etc.
  5. Nyskabelse – evt. fremhævelse af forhold og aktiviteter, hvor I opfatter jer som fornyende eller eksemplariske til inspiration for andre bestyrelser