Dagens Dagsorden NR. 29 Veje til Indflydelse for Bestyrelsen

Udgivet 2016.06.01

Krav til bestyrelsens arbejdsform og medlemmernes indsats – og brug af data og digitale redskaber – kan løfte bestyrelsens indflydelse

Hent hele Dagens Dagsorden nr. 29 HER eller nedenfor

Bestyrelsesspil – er det noget med rollespil?

Kan man få 400 bestyrelsesformænd og topledere til at dele viden og erfaring ved at slå med en terning og flytte brikker rundt på en plade? Det korte svar er ja, det kan man godt – og det gir’ mening.

Er IoT eller Big data nøglen til forretningsudvikling?

Det kræver stærke analysekompetencer at få forretningsværdi ud af data. I Big data ganger vi så med 100 eller mere. Derfor vinder IoT (Internet of Things) frem, for det er langt mere håndgribeligt.

Bestyrelser skal styrke kulturlivet

Kunst- og kulturinstitutioner skal dokumentere værdi for nye brugergrupper og bidrage til andre områder, f.eks. det sociale område, undervisningsområdet, byudvikling og turisme. Det kræver en strategisk og reflekteret ledelsespraksis, hvor kvaliteten af bestyrelsesarbejdet bliver stadig vigtigere.

Giv magten tilbage til bestyrelsen

Bestyrelserne i forsyningsselskaberne igangsætter hvert år fornyelser og forbedringer i hundrede millioner kroners-klassen. Men hvem bestemmer reelt, hvilke projekter de tager stilling til?

Et digitalt beslutningsstyringssystem giver overblikket til reel prioritering i bestyrelserne.

Få alle kompetencer i spil i den offentlige bestyrelse

Afklar enkelt medlemmers kompetencer og interesser. Tegn en profil for hele bestyrelsen og afklar, hvad vi gør med hullerne. Supplement med eksterne kan løse kompetencegab og kan bryde eventuelle politiske deadlocks.

Bestyrelsesevaluering sætter checks and balances i system

Bestyrelsesmedlemmer har godt af checks and balances – altså at nogen følger med i, hvordan de klarer og udvikler sig, giver dem konstruktivt modspil og stiller dem til regnskab.

Bestyrelserne skal steppe op for at skabe værdi

At kende sin rolle og sit ansvar er basalt for enhver bestyrelse. De hidtidige seminar- og kursusaktiviteter for bestyrelser har hidtil fokuseret på at præcisere bestyrelsens rolle, ansvar og pligter, samt at skabe et fælles sprog om bestyrelsesarbejdet. Det er der fortsat behov for, men det er ikke tilstrækkeligt – vi skal steppe op.