Undersøgelse: Forsyningsselskaberne er parate til at opgive selvstændighed i jagten på højere effektivitet

Pluss og EY har netop gennemført en spørgeskemaundersøgelse med bestyrelsesformænd, direktører og ledere fra alle danske forsyningsselskaber (48 procent har svaret). Hent hovedrapporten og bilgsrapporten nederst på siden.

Vores undersøgelse viser en forsyningssektor med en offensiv tilgang til at blive mere effektiv – også hvis det koster selskabets selvstændighed på lang sigt. Det svarer fuldt ud til den indstilling, vi møder, når vi rådgiver selskaberne,” siger partner Thomas Lyhne, Pluss Leadership.

Effektiviseringspresset er markant og rammebetingelserne kan forbedres

Undersøgelsen viser, at otte ud af ti beslutningstagerne oplever et markant politisk effektiviseringspres. De samme politikere, som presser selskaberne til effektivisering, regulerer også selskabernes mulighed for at blive mere effektiv.

På spørgsmålet, om den politiske regulering fremmer deres selskabs mulighed for at blive mere effektiv, svarer hver anden beslutningstager ’Uenig’, kun hver femte svarer ’Enig’ (resten ’Hverken/eller’). Kun et lille mindretal oplever således, at politikernes regulering understøtter dem i deres bestræbelser på at blive mere effektive.

Vores undersøgelse viser, at selskaberne oplever et markant lovgivningsbestemt effektiviseringspres. Det er nok et udtryk for, at den del af den politiske regulering virker. Politisk kan der vurderes nærmere på, hvordan regulering af sektorerne kan tilrettelægges, så den i højere grad understøtter selskabernes muligheder for at blive effektive, for en effektiv forsyningssektor er vigtig for Danmarks konkurrenceevne og forbrugernes pengepung,” siger partner Søren Peter Nielsen, EY.

Teknologi, optimering og samarbejde skal øge effektiviteten

Beslutningstagerne ser reguleringen som et vilkår; faktisk forventer otte ud af ti, at sektoren er endnu mere reguleret om fem år. Det er således med afsæt i en reguleret verden, forsyningsselskabernes beslutningstagere er i gang med at finde veje til at blive mere effektive. Beslutningstagerne forventer at ville imødegå effektiviseringspresset gennem:

  • Investere i ny teknologi
  • Optimere interne arbejdsprocesser og organisering
  • Indgå samarbejder med andre selskaber – administrative og tekniske
  • Næsten hver tredje ser fusion som (en del af) løsningen.

Samarbejde kan være vejen mod fusion

Allerede i dag er der et udbredt samarbejde mellem selskaber i sektoren og med andre aktører. Hver anden respondent angiver, at de samarbejder med andre forsyninger om udvikling og innovation, og et lignede antal har fælles indkøb, kundeservice mv. Kun hver fjerde angiver, at de ikke har samarbejdsrelationer. Blandt dem, som i dag samarbejder ”i høj grad”, angiver hver fjerde, at samarbejdsrelationen er et skridt på vejen mod fusion. Mentalt er beslutningstagerne også parate til at opgive selskabets selvstædighed. Kun hver ottende har selskabets selvstændighed som et strategisk indsatsområde.

Hovedrapport og bilagsrapport

Hent hovedrapporten med undersøgelsens hovedresultater her. I Bilagsrapporten kan du i tabeller se de eksakte fordelinger af svarene for såvel sektoren som helhed som svarfordelinger i forhold til selskabsstørrelse og forsyningsart. Hent bilagsrapporten her.