Axcelfuture foreslår omfattende reformer i forsyningssektoren

På en konference 6. februar 2015 præsenterede Axcelfuture Advisory Board 12 omfattende forslag til reformtiltag for forsyningssektoren. Forslagene vil effektivisere sektoren, øge eksporten og styrke den grønne omstilling i Danmark og globalt – halvdelen af reformforslagene handler om ejerskab og governance.

Med afsæt i en omfattende analyse af forsyningssektoren afholdt Axcelfurture en halvdagskonference, hvor de præsenterede et ”Foreløbigt katalog over reformtiltag” for forsyningssektoren med oplæg og paneldebat. Konferencedeltagerne var en række politikere, bl.a. Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen, Skatteminister Benny Engelbrecht og Venstres formand Lars Løkke Rasmusen samt en række organisationsrepræsentanter for sektoren og andre med interesser og viden om sektoren. Kataloget over reformtiltag i oversigtsform er vedhæftet nedenfor denne artikel.

Governance er afgørende for at høste gevinsterne

Ifølge analysen hæmmer de nuværende rammevilkår sektorens effektivisering, konsolidering og eksport. Naturlige monopoler og hvile-i sig-selv princippet animerer ikke til effektivisering, og det nuværende ’bench-mark’ på vandsiden går udelukkende på drift og ikke investering, hvilket giver en skævvridning mod overinvestering. Kommunerne får modregnet et provenu for salg af et forsyningsselskab i bloktilskuddet, og endelig strider kommunalfuldmagten mod, at forsyningsselskaberne deltager i kommerciel udvikling og eksport.

Sammenblanding af interesser i bestyrelserne

Axcelfutures analyse har regnet sig frem til, at der er mellem 20.000 og 25.000 bestyrelsesposter i danske forsyningsselskaber. Analysen angiver, at de kommunalt ejede selskaber er blandt de største, og her er 60-70 procent af bestyrelsesmedlemmerne byrådspolitikere. Da kommunerne samtidig har myndighedsforpligtigelsen over for forsyningsselskaberne og i nogle tilfælde har dobbeltroller, giver det en betydelig risiko for sammenblanding af interesser. Konsekvensen kan bl.a. ses på affaldsområdet, hvor kommuner har anvisningsret for husholdningsaffald. Her anfører analysen, at det er påfaldende, at kommuner med eget/ejerandel i forbrændingsanlæg forbrænder en langt større andel af husholdningsaffaldet end dem uden forbrændingsanlæg. Axcelfurture anbefaler derfor, at langt flere bestyrelsesmedlemmer kommer udefra, og at de har et kompetenceniveau, der matcher behovet.

Effektiviseringer kan give 1.500-4.000 nye job

Axcelfurtures analyse konkluderer, at der er effektiviseringspotentialer i sektoren – primært i vandforsyning og spildevand – for 4,5-8,5 mia. kr., hvoraf de 1,5-4 mia. kr. kan hentes gennem konsolidering. Omsat til konkurrenceforbedring i danske virksomheder giver det 1.500-4.000 nye jobs. Forsyningssektoren leverer i dag ydelser for 92 mia. kr. årligt svarende til 2½ procent af BNP og er dermed på størrelse med medicinalindustrien.

Eksporteventyr forude

Analysen viser, at der globalt de næste 15 år vil blive investeret 150 mia. kr. i vand- og energiløsninger. Så alene en fastholdelse af den danske markedsandel vil kunne skabe rigtig mange jobs. Og giver man større muligheder for og incitamenter til, at danske forsyningsvirksomheder kan eksportere eller gå ind i projekter sammen med rådgivere og cleantech-producenter, giver det mulighed for at få en større del af det voksende marked, ikke mindst fordi det forventes, at systemløsninger vil blive særligt efterspurgte. Ekstra turbo kan der sættes på eksporteventyret, hvis man i den grønne omstilling i Danmark prioriterer de områder, som efterspørges globalt, og sikrer internationalt anderkendte standarder, så de udviklingserfaringer, man høster i den grønne omstilling af Danmark, umiddelbart kan overføres til andre lande.

Axcelfutures Advisory Board har bestået af:

Adm. dir. Mads Lebech, Industriens Fond (formand)

Direktør Lars Andersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Direktør Preben Birr-Pedersen, Clean. (bestyrelsesformand)

Ditlev Engel, SE Blue Renewables m.fl

Direktør Claus Juhl, Struensee

Direktør Finn Lauritzen, Øresundskomiteen

Jens Jørgen Madsen, (tidligere CEO Grundfos)

VP Knud Pedersen, Dong Energy

Tidligere Erhvervsminister MF Ole Sohn, Socialdemokraterne

Direktør Jens Christian Stougaard, PensionDanmark.