Gymnasielærernes arbejdstid er også et bestyrelsesanliggende ifølge bestyrelsesformændene

Christine Antorini var helt på linje med de fleste gymnasiebestyrelsers forståelse af egen rolle, da hun før sommerferien i et brev bad dem om at holde øje med, at rektorerne ikke indgår arbejdstidsaftaler med gymnasielærerne, sådan som mindst 12 rektorer har gjort ifølge en opsigtsvækkende artikel i Jyllands-Posten 11. august.

I juni 2013 foretog Pluss Leadership og DEA en totalkortlægning af bestyrelsesarbejdet i ungdomsuddannelserne. ”Vi er i september klar med de samlede analyseresultater, men den aktuelle debat om arbejdstidsaftalerne giver anledning til, at vi løfter sløret for et af delresultaterne i undersøgelsen, nemlig at flertallet af formændene for gymnasiebestyrelserne forventer et øget samspil mellem bestyrelsen og ledelse i forbindelse med OK 13 sammenlignet med tidligere overenskomster. Simpelthen fordi der med de nye overenskomster er skabt større rum for at koble løn og arbejdsvilkår med skolens strategiske mål”, siger direktør Jørgen Ulrik Jensen, Pluss Leadership. Halvdelen af formændene for bestyrelserne i gymnasieskolen (63) deltog i undersøgelsen. 

Bestyrelsesformænd forventer øget samspil med ledelsen om arbejdstid

Helt præcist 54 % af bestyrelsesformændene forventer, at OK 13 – der jo som det væsentligste element afskaffede lærernes arbejdstidsaftale – vil give et øget samspil med daglig ledelse. Formændene for gymnasieskolerne har markant støre forventninger til OK 13 end formændene for SOSU og Erhvervsskolerne, hvor ’kun’ godt hver tredje formand forventer øget samspil.

Hver tredje rektor forventer en højere grad af bestyrelsesinvolvering som følge af OK 13, så deres forventninger ligger noget under bestyrelsesformændene.

Bestyrelsesformænd forventer udfordringer i samspillet med ledelsen

Hidtil har mange bestyrelser opfattet overenskomstforhold som udelukkende et anliggende mellem ministeriet og organisationerne, og dermed som noget man ikke kunne eller skulle beskæftige sig med på de enkelte skoler. Det er derfor tilsyneladende også med en vis ydmyghed, at bestyrelserne nu går til denne opgave.

Knap halvdelen af bestyrelsesformændene for gymnasierne tilkendegiver i undersøgelsen, at de forventer ’I høj grad’ eller ’I nogen grad’ særlige udfordringer i samspillet med daglig ledelse som følge af OK 13, og kun hver fjerde forventer ’Slet ikke’ særlige udfordringer i samspillet. Her ligger bestyrelsesformændene for gymnasierne midt mellem SOSU (55%) og Erhvervsskolerne (36%). Hver fjerde gymnasierektor forventer udfordringer i samspillet med bestyrelserne ifbm. OK 13.

Jyllands-Postens artikel sætter spot på et konfliktområde

Anledningen til Jyllands-Postens artikel er en aktuel undersøgelse foretaget af Undervisningsministeriet, som viser, at mindst tolv rektorer har indgået en arbejdstidsaftale. De tolv institutioners bestyrelsesformænd er nu inviteret til et møde i ministeriet, hvor de skal redegøre for, ”hvordan de vi realisere kvalitetsløft” nu, hvor de har indgået en arbejdstidsaftale. Også Jens Boe Nielsen formand for gymnasiernes rektorer bakker op om ministerens linje. Til Jyllands-Posten udtaler han: ”Nu har vi tordnet mod overenskomsten og timetælleriet, og så skal vi ikke lave nye aftaler om arbejdstiden”.