test

Ny bestyrelse skal udarbejde årsrapport og indberette

Det fremgår af årsregnskabslovens §8, at virksomhedens bestyrelse har ansvaret for, at årsrapporten udarbejdes og indsendes rettidigt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Struktureret risikostyring

Struktureret risikostyring er et værktøj, bestyrelsen kan bruge til at identificere, rapportere, adressere og prioritere risici. Lars Nybro Munksgaard...

Whistleblower-ordninger

En whistleblowerordning er en ekstra mulighed for at afsløre alvorlige forseelser internt i virksomheden, men det kræver ordentlig forberedelse. Så pas på...

Informationsbehovet er komplekst

Én ting er, hvilken information bestyrelsen i teorien bør modtage. Noget andet er at definere behovet i praksis. Det er straks en...

Bestyrelsens optimale opfølgning

Denne temaartikel om det gode bestyrelsesarbejde beskæftiger sig med bestyrelsens opfølgning på resultater og strategiske beslutninger. De informationer bestyrelsen har brug for...

Bestyrelsens informationsbehov

Bestyrelsen rører ikke ved virkeligheden, den får information om virkeligheden. Men hvilke informationer, hvor megen information og hvordan skal informationerne præsenteres for...

Bestyrelsens kontrolfunktion

Går vi 10-15 år tilbage, var det meget kontrolfunktionen, vi forbandt med bestyrelsesarbejdet – det vil sige at sørge for, at tingene...

Risici – identifikation og opfølgning

I en tidligere artikel viste vi, hvordan styringen af strategiske risici kunne integreres i virksomhedens arbejde med strategikort. Dette forudsætter dog, at...

Fra strategikort til risikostyring

Uanset hvor god en strategi man har lagt, og hvor omhyggeligt strategikortet er udarbejdet, vil det ikke være en garanti for, at...

Bestyrelsens opfølgning på strategiske initiativer

Enhver strategi vil være særligt afhængig af, at der er bestemte aktiviteter eller projekter, der lykkes og som fører til de ønskede...

Populære artikler