Frivillige er donorer – ikke gratis arbejdskraft

Frivillige er en kæmpe ressource til at løse alle typer opgaver – også lederopgaver – hvis bare man giver dem rum til, at de kan engagere sig.

Dansk Røde Kors har 29.000 frivillige og 1.100 ansatte i Danmark. Verden over er Røde Kors aktiv i 188 lande med 13 mio. frivillige.

Respektér at frivillige er donorer

En frivillig er en doner, som – ud fra et ønske om at gøre en forskel – beslutter sig for at gøre en indsats. Belønningen ligger i selve processen og oplevelsen af, at netop deres indsats gør en forskel for netop den/de personer, de gør en indsats for. De frivillige er således fløjtende ligeglade med statistikker og målinger af resultater, ressourceforbrug og andet, man ellers interesserer sig for i den offentlige sektor. Derfor er det en dødssynd at bede frivillige om at udfylde skemaer eller andet. 

Alt det bureaukratiske – som klart er nødvendigt – skal de professionelle tage sig af. Og det kan faktisk godt lade sig gøre. Og tavshedspligt passer slet ikke til frivillige, de vil have lov til at fortælle om det, de oplever og gør.

Organisér de frivillige i værdifællesskaber

Dansk Røde Kors driver flere danske flygtningecentre på helt kommerciel basis. Mange frivillige vælger at gøre en forskel for flygtningene i centrene, men de er ikke en del af normeringen eller pålagt opgaver, der er nødvendige for at drive et flygtningecenter. Selvom de er tilknyttet et flygtningecenter, er de organiseret i et selvstændigt værdifællesskab, som har fokus på præcis den indsats, de gør, så de får et fællesskab om at være frivillig frem for et fællesskab om flygtningecentret.

Frivillige vil lave alt – også farlige og hårde indsatser

Røde Kors er aktiv i mange af verdens brændpunkter, f.eks. i Syrien, hvor masser af frivillige kører ambulancer, behandler sårede og meget andet med livet som indsats – og der dør faktisk en del – og alene det at være frivillig udsætter dem og deres familie for risiko for repressalier. Men på trods af dette, bliver de ved, og flere kommer til. 

”Professionalisme og frivillighed” var temaet for Anders Ladekarls konferenceoplæg

Dagens Dagsorden ønskede at få fokus på ”professionalisme og frivillighed”, fordi nogle offentlige selvejende institutioner baserer deres bestyrelsesarbejde og drift på et stort omfang af frivillig arbejdskraft. Det gælder særligt på museerne. En af deres største bekymringer er – når snakken går på samarbejde og fusioner – om de kan fastholde de frivilliges engagement, hvis den lille institution skal indgå i noget meget større og samtidig risikerer en længere afstand til en mere professionel bestyrelse og ledelse. Det er et reelt dilemma, og derfor bad vi generalsekretær for Røde Kors, Anders Ladekarl, fortælle om sine erfaringer med aktivering af frivillige i verdens største humanitære organisation.