NRGi, Tradium og Ringkøbing-Skjern Museum har Danmarks bedste bestyrelser

I skarp konkurrence med bestyrelser fra hele landet blev de tre vindere kåret på Årets Offentlige Bestyrelseskonference i København 3. oktober.

(Foto: fra venstre ses Søren Egge Rasmussen, NRGi; Søren Sørensen, Tradium; Søren Peter Nielsen, KMPG; Carsten Fode, KromannReumert; Hans Ole Jessen og Jens Olufsen, Ringkøbing-Skjern Museum og bagest th. Jørgen Ulrik Jensen Pluss Leadership.)

”De tre vindere viser på eksemplarisk vis, hvordan de løser deres helt særlige udfordringer i forsynings-, uddannelses- og kultursektoren. Redskaberne er de samme, men det kræver kløgt at anvende dem, så de kan skabe værdi på vinderniveau,” siger direktør Jørgen Ulrik Jensen, Pluss Leadership, som er en af de fire i bedømmelseskomiteen, der kårede de tre vindere.

NRGi

Med mere end 1.200 ansatte og godt 210.000 kunder er NRGi a.m.b.a. et af Danmarks største energiselskaber. NRGi er et forbrugerejet andelsselskab med repræsentantskabet som øverste myndighed. 

De folkevalgte styrer, de professionelle driver forretningen og andelshaverne scorer gevinsten

Repræsentantskabet vælger koncernbestyrelsen, som fokuserer på udviklingsmål – fyrtårne – for NRGi. Ude i driftsselskaberne, hvor forretningen er, sidder professionelle bestyrelsesmedlemmer rekrutteret ud fra deres forretningsmæssige indsigt.

”En typisk familie, som er andelshaver hos os, modtager hvert år 400 kr. i dividende – vi kalder det rabat. Vi udlodder typisk halvdelen af årets resultat, så det er i alles interesse, at virksomheden giver et stort overskud,” siger bestyrelsesformand Søren Egge Rasmussen, NRGi og fortsætter: ”Vi folkevalgte har indset, at professionelle bestyrelsesmedlemmer har de forretningsmæssige kompetencer, vi mangler, til at optimere vores forretning, så derfor lukker vi dem ind her. Mens vi som ejere i koncernbestyrelsen følger op på, at de leverer.”

”Det er den velgennemtænkte organisationsstruktur sammen med en helt unik afrapporteringsstruktur, der sikrer, at demokratiet kommer i centrum uden at stå i vejen for en fornuftig forretningsdrift,” siger direktør Jørgen Ulrik Jensen.

Tradium

For 3 ½ år siden blev Tradium skabt via en fusion af handelsskolen og teknisk skole i Randers med 3.200 årselever og 540 medarbejdere. 

”Den anderkendelse og ikke mindst den omtale prisen Årets Offentlige Bestyrelse giver, får vores medarbejdere til at rette ryggen,” siger bestyrelsesformand Søren Sørensen, Tradium og fortsætter: ”Og for vores to elevvalgte bestyrelsesmedlemmer er det helt særligt. Jeg guider dem i godt bestyrelsesarbejde og fortæller dem, at deres stemme gælder, men de skal arbejde seriøst, og nu har de så lige fået at vide, at de er landets bedste. Se, det skaber respekt om dem og om bestyrelsesarbejde for hele den unge generation.”

Evner at få bestyrelsen i arbejdstøjet og undgår kloner

Formanden holder MUS med alle medlemmer, og hele bestyrelsen bliver hvert år evalueret. Er der medlemmer, som ikke er tilstrækkeligt engagerede, beder formanden den udpegende organisation om en ny. De organisationer, som udpeger bestyrelsesmedlemmer, får en liste med relevante kompetencer – viden, netværk, interesser, alder mv. – så bestyrelsen tilsammen har det, der skal til, og man undgår ’kloner’. ”Denne praksis bør sætte standard for godt bestyrelsesarbejde på alle skoler,” siger direktør Jørgen Ulrik Jensen.

Ringkøbing-Skjern Museum

Ringkøbing-Skjern Museum har ca. 180.000 besøgende med fokus på aktiviteter. Det fordrer rigtig mange engagerede og kvalificerede frivillige.

Det høje besøgstal og egenindtægter for 48 % viser, at bestyrelsen både kan drive museum og drive forretning.

Opfinderen af Frivillighedsakademiet

Netop for at skabe kvalificerede frivillige har museet opfundet ”Frivillighedsakademiet”, hvor de frivillige lærer at formidle det, de selv brænder for – hvilket både øger deres engagement og giver museumsgæsterne en bedre oplevelse. 600 frivillige har deltaget i de to uddannelsesforløb, der har været udbudt. Akademiet er nu udbredt til hele Midtjylland.

Stærk praksis for at få den rigtige bestyrelse og få den til at arbejde

På de indre linjer evner bestyrelsen at sikre aktive og engagerede medlemmer. Museumsforeningernes medlemmer af bestyrelsen vælges for et år af gangen, så inaktive bliver skiftet ud. Og til alle udpegningsberettigede, bl.a. også by- og regionsråd, fremsætter bestyrelsen kompetenceønsker. 

”Kåringen vil jeg bruge som trumf, når jeg skal fortælle byråd, regionsråd og vores egne museumsforeninger, at de skal udpege medlemmer til vores bestyrelse med de rigtige kompetencer,” siger bestyrelsesformand Hans Ole Jessen, Ringkøbing-Skjern Museum og fortsætter: ”Timingen kunne ikke være bedre, for der er jo by- og regionsrådsvalg nu.”

Ringkøbing-Skjern Museum viser, at frivillighed og professionalisme ikke er hinandens modsætninger, tværtimod,” siger direktør Jørgen Ulrik Jensen.