Inspiration, viden og en rigtig god oplevelse

150 bestyrelsesmedlemmer og andre med tilknytning til offentlige bestyrelser fik ladet batterierne op på Årets Offentlige Bestyrelseskonference 3. oktober.

Årets tema om samarbejder og fusioner i offentlige virksomheder og institutioner blev belyst hele vejen rundt. Det var tydeligt, at temaet ramte midt i deltagernes hverdag, for de fleste er midt i eller har gennemført fusioner. 

Overskriften ”Small i Beautiful, Big is Powerful” var til debat

Som Jørgen Ulrik Jensen, Pluss Leadership indledte konferencen med, så skulle der i virkeligheden et spørgsmålstegn efter overskriften. Og det blev bekræftet i løbet af dagen – både af oplægsholderne på formiddagens program og ude i eftermiddagens tre sektoropdelte workshops. Michael Christiansen understregede i sit oplæg, at fusioner for fusionernes skyld ikke giver mening, man skal starte et helt andet sted, nemlig med at se på, hvad organisationen gerne vil. Og selvom analysen skulle vise, at fusion både vil give tyngde og synergi, så skal disse frugter jo høstes. Det store arbejde starter nemlig, når fusionen er gennemført, og her er topledelsens fokus ofte et helt andet sted.

”Fagligt stærk konference. Det var en virkelig en god oplevelse, og vi fik rigtig meget viden og inspiration med hjem,” siger Søren Sørensen, Tradium.

Frivillighed og professionalisme er to sider af samme sag

Anders Ladekarl satte klare ord på, hvordan frivillighed og professionalisme er to sider af samme sag. Frivillige er nemlig ikke gratis arbejdskraft, men derimod en donation fra personer, der ønsker at gøre en konkret forskel. Professionalisme er i den sammenhæng at sikre rammerne for, at de frivillige kan yde deres donationer, så de oplever at gøre en forskel.  Anders Ladekarl taler med en vis vægt som leder af en organisation med 29.000 frivillige og 1.100 ansatte.

”Jeg fik virkelig sat vores arbejde med frivillige i perspektiv og fik helt konkrete anvisninger med hjem til, hvordan vi skal videreudvikle indsatsen for vores frivillige,” siger Hans Ole Jessen, Ringkøbing-Skjern Museum, som kørte den lange vej fra Skjern til København.  Han fortsætter: ”Og hele dagen oplevede jeg relevante oplæg og gode diskussioner, så ikke ét minut var overflødigt.”

Eksport forudsætter privatisering

Carsten Koch konkluderede, at den offentlige sektor gør det rigtig rigtig godt. Men skal vi for alvor have gang i systemeksport eller eksport af knowhow, skal vi privatisere, for ellers er der hverken risikovillighed eller noget rigtig godt incitament til at vokse i udlandet. Synspunktet blev imødegået af direktør Anders Bækgaard, VandCenter Syd, som i dag eksporterer knowhow og træning gennem et fælles selskab med en privat ingeniørvirksomhed.