Søg Nominering til prisen ’Årets Offentlige Bestyrelse 2017’

Nomineringen til ’Årets Offentlige Bestyrelse 2017’ kan ske nu. Har din bestyrelse eller en bestyrelse, du kender, gjort det godt, er prisen og hæderen inden for rækkevidde. Ansøgningsfrist 10. oktober.

Bestyrelser for institutioner og virksomheder, som ønsker at ansøge om nominering til Årets Offentlige Bestyrelse, bedes udfylde de fem punkter (vi kalder det excellence) i dette nomineringsskema– kan også hentes nederst i denne artikel.

Skemaet sendes til Jens Kristian Sommer, redaktør for Dagens Dagsorden på mail: jks@pluss.dk vedhæftet virksomhedens/institutionens logo.

Vinderkriteriet

Igen i 2017 uddeler vi én pris. Vinderkriteriet er, at bestyrelsen demonstrerer overbevisende evner til at reflektere og handle ud fra de særlige forhold og strategiske udfordringer, de har. Dvs. hvordan det afspejler sig i måden, de har organiseret sig på, udført praktisk bestyrelsesarbejde og følger op på beslutninger samt sikrer kvaliteten af organisationens arbejde og ydelser. Gerne med fremhævelse af forhold, hvor bestyrelsen på et eller flere felter er nyskabende og kan tjene som inspiration for andre bestyrelser.

Bedømmelsesproces og grundlag

Der er et nomineringsudvalg med en repræsentant fra hhv. Pluss, EY og Horten. Et bedømmelsesudvalg med professor Steen Thomsen, CBS, den erfarne bestyrelsesformand Peter Højland og formanden for sidste års vinderbestyrelse – TEC – Per Påskesen.

For nomineringsudvalget er bedømmelsesgrundlaget det nominerede selskabs egen beskrivelse af sin excellence. På det grundlag indstiller nomineringsudvalget de 3×2 bedste kandidater til bedømmelsesudvalget (to fra hver sektor).

For bedømmelsesudvalget er bedømmelsesgrundlaget de indstillede nomineredes egen beskrivelse og interviews med bestyrelsesformændene for de indstillede bestyrelser.

På dette grundlag udvælger bedømmelsesudvalget en bestyrelse fra hver sektor til Best in Class. De tre Best in Class mødes i en paneldiskussion på konferencen hvorefter vinderen kåres.

Vinderbestyrelse 2016 er TEC, de siger om prisen:

Per Påskesen, bestyrelsesformand for TEC: ”Prisen anderkender bestyrelsens klare valg af kvalitet i undervisningen som strategisk pejlemærke for TEC og ikke mindst vores metode til at sikre, at vores mål bliver efterlevet på alle uddannelsesretninger – vi skal videre den vej for skolens og samfundets skyld”.

Om Årets Offentlige Bestyrelsespris

Årets Offentlige Bestyrelsespris blev stiftet i 2012 og uddelt første gang på Årets Offentlige Bestyrelseskonference ”Bestyrelser for fremtiden” samme år. Prisen er symbolsk i form af et diplom signeret af bedømmelsesudvalgt suppleret med en kunstgenstand. Prisen gives til den samlede bestyrelse – ikke kun til formanden. Hidtil har der været uddelt op til tre priser, en i hver sektor: Uddannelse, Forsyning & infrastruktur og Kultur – den model blev i 2016 ændret til én vinder.

Vindere og nominerede 2012-2016

  • 2012: Aarhus Vand, Odense Lufthavn, Tradium
  • 2013: Tradium, NRGi, Ringkøbing-Skjern Museum, Brandts, Gefion, VandcenterSyd, Aarhus Havn
  • 2014: Holbæk Forsyning, Niels Brock, Gefion, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, Esbjerg Gymnasium, Rønne Havn, Varde Forsyning
  • 2015: Hjørring Vandselskab, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro, Esbjerg Gymnasium, Museet for Religiøs Kunst, VUC Holstebro Struer Lemvig, Mercantec, Tønder Handelsskole, Billund Vand
  • 2016: TEC, Nyborg Gymnasium, Cphbusiness, Lemvig Vand og Spildevand, Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, PROVAS

Pris for den vigtige samfundsmæssige indsats

Formålet med priser er at fremhæve den store vigtige opgave i det danske samfund, som de næsten 4.000 bestyrelser for selvejende institutioner og offentligt ejede virksomheder gør. Deres indsats har afgørende betydning for såvel udviklingen af den danske velfærdsstat som den internationale konkurrenceevne fremover. Horen, EY og Pluss Leadership ønsker at fremhæve bestyrelsernes indsats ved at uddele prisen for Årets Offentlige Bestyrelse.