Vinderne af ‘best in class’ til Årets Offentlige Bestyrelsespris 2020 er fundet: Aarhus Business College og SK Forsyning

Der var store smil og klapsalver da Aarhus Business College og SK Forsyning blev kåret som vindere af ‘best in class’ fra hhv. uddannelses- og forsyningssektoren ved Årets Offentlige Bestyrelseskonference i Aarhus. Den endelige vinder af Årets Offentlige Bestyrelse 2020 kåres onsdag d. 11/11 ved bestyrelseskonferencen i København.

Dagens Dagsorden hylder i samarbejde med Horten, BDO og Pluss hvert år de offentlige bestyrelser, som som gør et ekstraordinært godt og værdiskabende arbejde til inspiration for andre. Der har i år været et stærkt finalefelt bestående af hhv. SK Forsyning og Kalundborg Forsyning fra forsyningssektoren og Aarhus Business College, Horsens Gymnasium og HF samt Tradium fra uddannelsessektoren. Ved dagens konference på Moesgaard Museum i Aarhus modtog Karina Boldsen (bestyrelsesformand AABC) og Henrik Birch (adm. direktør SK Forsyning) prisen som ‘best in class’ fra hhv. uddannelses- og forsyningssektoren og går dermed videre i konkurrencen om at blive Årets Offentlige Bestyrelse 2020.

Aarhus Business College: Frontløber på flere initiativer og samarbejdskonstellationer

Aarhus Business College har i 154 år været den merkantile erhvervsskole i Aarhus og i tilstødende kommuner. Fra 2019, hvor skolen fusionerede med Handelsfagskolen har institutionen været landsdækkende inden for de merkantile hovedforløb. Der går ca. 16.000 unge og voksne på Aarhus Business College og den største aktivitet er Aarhus Handelsgymnasium, der med knap 2.000 elever er det største gymnasium i Aarhus.

Aarhus Business College er frontløber på mange initiativer: Ikke mindst er de forbilledlige med hensyn til at række ud til samarbejde lokalt og nationalt. De er bl.a. værtsinstitution for et videnscenter om Digital Handel og har – i et lokalmiljø med hård konkurrence om eleverne – været samlingspunktet for samarbejde på flere områder mellem skolerne i Aarhus. Efter en fuld kvalitetsgennemgang af alle kurser blev Aarhus Business College i 2020 den første e-certificerede skole.

Bestyrelsen har leveret et ekstraordinært arbejde i forbindelse med den store og komplekse fusion. Det er ligeledes tydeligt, at omstillingen til nye digitale undervisningsformer er taget helt op på øverste ledelsesniveau: Bestyrelsen har sat retning i en ny og kompleks hverdag, hvor omstilling til digitale løsninger er mere afgørende end nogensinde for en uddannelsesinstitution.

SK Forsyning: Systematisk og struktureret tilgang til bestyrelsesarbejdet

SK Forsyning blev dannet i 2008 via en fusion af de tidligere forsyningsselskaber i Slagelse Kommune. Forsyningsselskabet er en multiforsyningsvirksomhed, der varetager el-, vand- og fjernvarmeforsyningen, sælger gas, håndterer spildevand samt sikrer gadelys i Slagelse Kommune.

Bestyrelsen i SK Forsyning har arbejdet meget bevidst og målrettet med sin rolle som aktieselskabsbestyrelse med klar armslængde til ejer og myndighed. Dette uanset et betydeligt sammenfald i personkredsen på bestyrelses-, ejer- og myndighedsniveau. Roller og ansvar er i øvrigt løbende i fokus og funderes systematisk og struktureret i efteruddannelse af bestyrelsen – både i forhold til compliance, forretningsindsigt og sektorviden. Derudover har bestyrelsen, i lyset forventningen om en fortsat udvikling af ”den digitale forsyning”, medvirket til stiftelsen af et egentlig forsynings IT-selskab. Selskabet forventer at konsolidere sig yderligere i de kommende år.

Bestyrelsen har – med afsæt i kodeks for god selskabsledelse – gennemgået en transformation fra reaktivt organ til proaktivt forum i forhold til ejer, kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Herunder har bestyrelsen arbejdet med og gentænkt bestyrelsens egen rolle, kompetenceprofil og sammensætning. Senest har bestyrelsen opnået ejerskabets tilslutning til en reorganisering af bestyrelsen ved kommende generalforsamling.

Om Årets Offentlige Bestyrelsespris

Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser er et netværk af bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer for de ca. 4.000 offentlige bestyrelser i Danmark inden for sektorer som uddannelse, kultur, forsyning/infrastruktur, erhvervsfremme, det sociale område mv. Med prisen ønsker vi at kaste lys på og fremme det gode, værdiskabende arbejde, der leveres af mange offentlige bestyrelser.

Efter at have modtaget indstillinger til prisen fra brancheorganisationer og interessenter fra uddannelses- og forsyningssektoren indstiller et nomineringsudvalg bestående af partnere fra Pluss, Horten og BDO 2-3 kandidater fra hver kategori (uddannelse og forsyning). Det endelige valg af “best in class” og Årets Offentlige Bestyrelse 2020 foretages af et uafhængigt bedømmelsesudvalg, som i år består af Steen Thomsen (professor CBS); Lars Goldsmith (bestyrelsesformand) og Thomas Thors (bestyrelsesformand for Rønne Havn – sidste års vinder af Årets Offentlige Bestyrelse).

Tidligere vindere af Årets Offentlige Bestyrelse

  • 2012: Aarhus Vand
  • 2013: NRGI, Tradium og Ringkøbing-Skjern Museum (dette år blev prisen tildelt inden for hver at hovedkategorierne for offentlige bestyrelser: Forsyning/infrastruktur, uddannelse og kultur)
  • 2014: Holbæk Forsyning og Niels Brock
  • 2015: Esbjerg Gymnasium
  • 2016: TEC København
  • 2017: Skanderborg Forsyning
  • 2018: Aalborg Symfoniorkester
  • 2019: Rønne Havn