Ansøgning til nominering til Årets Offentlige Bestyrelse 2016 – ansøgningsfrist 1. oktober

Nomineringen til “Årets Offentlige Bestyrelse” 2016 kan ske nu. Har din bestyrelse eller en bestyrelse, du kender, gjort det godt, er prisen og hæderen inden for rækkevidde.

Bestyrelser for institutioner og virksomheder, som ønsker at ansøge om nominering til Årets Offentlige Bestyrelse, bedes udfylde de fem punkter (vi kalder det excellence) i dette nomineringsskema– kan også hentes nederst i denne artikel.

Skemaet sendes til Jens Kristian Sommer, redaktør for Dagens Dagsorden på mail: jks@pluss.dk vedhæftet virksomhedens/institutionens logo.

Vinderkriteriet

I 2016 uddeler vi én pris. Vinderkriteriet er, at bestyrelsen demonstrerer overbevisende evner til at reflektere og handle ud fra de særlige forhold og strategiske udfordringer, de har. Dvs. hvordan det afspejler sig i måden, de har organiseret sig på, udført praktisk bestyrelsesarbejde og følger op på beslutninger samt sikrer kvaliteten af organisationens arbejde og ydelser. Gerne med fremhævelse af forhold, hvor bestyrelsen på et eller flere felter er nyskabende og kan tjene som inspiration for andre bestyrelser.

Bedømmelsesproces og grundlag

Der er et nomineringsudvalg på tre personer: En repræsentant fra hhv. Pluss, EY og Horten. Og der er et bedømmelsesudvalg på tre-fire personer – ledes af professor Steen Thomsen fra CBS, bestyrelsesformænd blandt topnominerede fra tidligere år suppleret med en-to fagpersoner.

For nomineringsudvalget er bedømmelsesgrundlaget det nominerede selskabs egen beskrivelse af sin excellence. På det grundlag indstiller nomineringsudvalget de 3×2 bedste kandidater til bedømmelsesudvalget (to fra hver sektor).

For bedømmelsesudvalget er bedømmelsesgrundlaget de indstillede nomineredes egen beskrivelse og interviews med bestyrelsesformændene for de indstillede bestyrelser.

På dette grundlag udvælger bedømmelsesudvalget en bestyrelse fra hver sektor til Best in Class. De tre Best in Class mødes i en paneldiskussion på konferencen hvorefter vinderen kåres.

I 2015 uddelte vi tre priser. Vinderne i 2015 siger om prisen:

Hjørring Vandselskab

Jeg er glad for den anerkendelse, prisen giver bestyrelsen, direktionen, medarbejderne og mit byråd for, at vi har skabt en konstruktiv ramme for, hvordan vi taler sammen om at skabe den bedste løsning. Og så er vi selvfølgelig stolte af, at vores nordjyske, jordbundne tilgang til at skabe løsninger vinder national anderkendelse,” siger bestyrelsesformand Peter Duetoft, Hjørring Vandselskab.

Esbjerg Gymnasium og HF

Bestyrelsesarbejdet på Esbjerg Gymnasium er rigtigt spændende. Jeg beundrer bestyrelsens elevrepræsentanter, som engagerer sig i gymnasiets fremtidsplaner, der jo oftest først får betydning, når de selv har forladt gymnasiet. Prisen er en anderkendelse af denne indsats. Og så er det en anerkendelse af såvel medarbejderrepræsentanterne som de eksterne medlemmer, der bidrager, uanset om arbejdet relaterer til daglig drift, taktiske eller strategiske forhold – både som individer og som det hold, vores bestyrelse er,” siger bestyrelsesnæstformand Henry Heiberg.

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Prisen er et kvalitetsstempel af ledelsen af museet. Fonde og andre samarbejdspartnere kigger nøje på, om der er styr på museers ledelse, inden de bevilliger penge, så prisen er vigtig. Og så er prisen en cadeau til hele bestyrelsen, som kæmpede i den til tider stride modvind for at gennemføre den fusion af museerne, vi i dag ser resultatet af; nemlig at de alle har fået en styrket position. At vi nu har fået en landsanerkendt pris for den indsats, giver endnu mere mod på, at vi sammen udvikler museerne de kommende år,” siger bestyrelsesformand Michael Metz Mørch, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune.

Om Årets Offentlige Bestyrelsespris

Årets Offentlige Bestyrelsespris blev stiftet i 2012 og uddelt første gang på Årets Offentlige Bestyrelseskonference ”Bestyrelser for fremtiden” samme år. Prisen er symbolsk i form af et diplom signeret af bedømmelsesudvalgt suppleret med en kunstgenstand. Prisen gives til den samlede bestyrelse – ikke kun til formanden. Hidtil har der været uddelt op til tre priser, en i hver sektor: Uddannelse, Forsyning & infrastruktur og Kultur – den model bliver i 2016 ændret til én vinder.

Vindere og nominerede 2012-2015

  • 2012:    Aarhus Vand, Odense Lufthavn, Tradium
  • 2013:    Tradium, NRGi, Ringkøbing-Skjern Museum, Brandts, Gefion, VandcenterSyd, Aarhus Havn
  • 2014:    Holbæk Forsyning, Niels Brock, Gefion, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, Esbjerg Gymnasium, Rønne Havn, Varde Forsyning
  • 2015:    Hjørring Vandselskab, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro, Esbjerg Gymnasium, Museet for Religiøs Kunst, VUC Holstebro Struer Lemvig, Mercantec, Tønder Handelsskole, Billund Vand

Pris for den vigtige samfundsmæssige indsats

Formålet med priser er at fremhæve den store vigtige opgave i det danske samfund, som de næsten 4.000 bestyrelser for selvejende institutioner og offentligt ejede virksomheder gør. Deres indsats har afgørende betydning for såvel udviklingen af den danske velfærdsstat som den internationale konkurrenceevne fremover. Horen, EY og Pluss Leadership ønsker at fremhæve bestyrelsernes indsats ved at uddele prisen for Årets Offentlige Bestyrelse.