Dagens Dagsorden NR. 28 Strategisk Risikostyring

Udgivet 2016.01.11

Undersøgelse og analyse af, hvordan bestyrelserne i forsyningsselskaber, uddannelses- og kulturinstitutioner håndterer megatrends, sektorudvikling, markedsudvikling og lovgivning.

Hent hele Dagens Dagsorden nr. 28 her eller nedenfor

Politikerne er den største strategiske risiko

Politisk fastsatte rammevilkår med takstreguleringer, taksametre, tilskud, kontrol, markedsreguleringer og snævre regler for drift gør selvejende institutioner og offentligt ejede virksomheder sårbare over for skiftende politiske stemninger og kortsigtede politiske forlig (fra Christiansborg) samt EU-lovgivning.

Strategisk risikostyring starter med sikker drift

Høj kvalitet i de leverede ydelser; årsresultater, som svarer til budgetter, og regnskaber uden anmærkninger er den basale forudsætning – og afsættet for – at bestyrelsen kan tænke i langsigtede muligheder og risici. I praksis smelter processerne sammen.

Store beslutninger starter med strategiske risikoanalyser

Institutioner og virksomheder fokuserer deres strategiske analysekraft til de særlige anledninger, hvor der skal træffes store strategiske beslutninger, f.eks. ved fusioner, strategilægning og byggeprocesser.

I Hjørring Vandselskab er strategi tænkt ind i lokalområdets udvikling

Med en op til 30 år lang tidshorisont for investeringer har bestyrelsen fokuseret på, at selskabets udvikling passer til de politiske udviklingsambitioner for erhverv og bosætning i lokalområdet og får ejeren – Hjørring Kommune – til økonomisk at forpligte sig til strategien.

Finansiel risikostyring i et ledelsesperspektiv

Styringsværktøj i Risk Based Asset Management kan identificere, måle og vurdere virksomhedens risikobetonede områder. Hermed kan værktøjet styre de stadigt voksende anlægsaktiver og bidrage til bundlinjen gennem mere effektiv drift.

Direktionen har udspillet i strategisk risikostyring

Direktionen indsamler data og foretager analyserne til den strategiske risikostyring. I de mindste organisationer er det ’kun’ direktøren, sekunderet i et vist omfang af en økonomimedarbejder og en faglig medarbejder, som foretager analyserne. De største organisationer har CFO’er, strategichefer, strategikonsulenter, sekretariatschefer og divisionschefer, hvor en stor del af deres arbejdsindsats er knyttet til strategisk risikostyring.

Modeller til afdækning af og opfølgning af strategiske risici

Vi anbefaler at benytte scenarieteknikken som metode. Her beskriver vi et antal mulige fremtidige virkeligheder for institutionen eller virksomheden – virkeligheder, som vi ikke selv suverænt kan vælge eller har fuld indflydelse på.

Scenarierne udfordrer vores strategiske tænkning – ”Hvad nu hvis” og vil dermed identificere en vifte af muligheder, som alle potentielt kan gå i opfyldelse. Herefter kan vi skabe beredskabet til at kunne manøvrere i forhold 2-3 forskellige fremtidsscenarier.

Dobbelt bundlinje – dobbelt risiko

Når bestyrelsesformænd og direktører for selvejende institutioner og offentlige virksomheder skal kunne operere og balancere mellem to bundlinjer – den politiske og den markedsmæssige – skal de kigge i to retninger i deres strategiske risikostyring.