Dagens Dagsorden NR. 24. Bestyrelsens Strategiske Fodaftryk

Udgivet 2014.10.29

Nøglebudskaber fra tolv danske og udenlandske bestyrelsesformænd og forskere om strategilægning på Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2. oktober 2014

Hent hele Dagens Dagsorden nr. 24 HER eller nedenfor

Den danske styringsmodel i et internationalt perspektiv

Professor Henk A. van der Liet, Universiteit van Amsterdam og bl.a. bestyrelsesmedlem i UC Nord og bestyrelsesformand for Forfatterskolen i København fremhæver den unikke konsensussøgning i danske bestyrelser og de ritualer, der understøtter den. Mens Waldemar Schmidt, tidl. koncernchef i ISS, bestyrelsesformand, medlem af første Nørby-udvalg og medforfatter til „Fremtidens danske samfundsmodel” fokuserer på modernisering af velfærdsstaten gennem bestyrelser.

Bestyrelserne i spidsen for kvalitetsløft

Undervisningsminister Christine Antorini har tillid til, at bestyrelserne kan finde præcis den vej, som bedst løfter kvaliteten på deres uddannelsesinstitutioner – men tillid betyder ikke, at ministeren ikke vil blande sig. Professor Kurt Klaudi Klausen påviser, at bestyrelserne søger deres individuelle vej for at differentiere sig og dermed legitimere sig selv og sin institution.

Læs sektorens udfordringer, læg strategien og følg op

Otte erfarne bestyrelsesformænd og ledere for uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner og forsynings- og infrastrukturvirksomheder deler deres erfaringer med at læse sektorens udfordringer ind i en offensiv strategilægning for det enkelte selskab – og ikke mindst, hvordan bestyrelsen samarbejder med ledelsen om at få strategien til at blive til virkelighed.

Engagerede deltagere bidrog, høstede viden og fik inspiration

De 150 bestyrelsesmedlemmer, ledere, forskere og eksperter, som deltog i konferencen, var aktivt deltagende. De lyttede mest om formiddagen og nuancerede de faglige vinkler fra oplægsholderne på eftermiddagens workshops. I en efterfølgende spørgeskemaundersøgelse svarer 96 procent, at: „Jeg vil anbefale konferencen til andre”, og de fleste forventer selv at ville deltage igen til næste år. Som en deltager siger: „Jeg får en fornemmelse af, hvor sektoren bevæger sig hen bestyrelsesmæssigt”, og andre fremhæver: „Møder andre inden for området …og får inspiration til at se egne udfordringer og arbejde i og med bestyrelsen”