Strategi skal have nerve i organisationen

Redaktørens oplevelse af Workshop for forsynings- og infrastruktursektoren på Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2. oktober 2014 med oplæg fra Flemming Enevoldsen (foto), Søren Egge Rasmussen og Charlotte Frambøl.

40 engagerede bestyrelsesmedlemmer og ledere havde blikket rettet mod brugbare angrebsvinkler til at styrke den strategiske ledelse i workshop for forsynings- og infrastruktursektoren på Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2014. 

Workshopdeltagerne fik veloplagt inspiration til dagens drøftelser af Charlotte Frambøl, Danva, bestyrelsesformand Flemming Enevoldsen, Esbjerg Havn, og bestyrelsesformand Søren Egge Rasmussen, NRGi. 

Gennem deres oplæg fik de sat rammerne for sektorens udvikling, bestyrelsernes strategiske angrebsvinkel på udfordringerne og sidst men ikke mindst, hvordan bestyrelserne får omsat deres strategiske tanker til virkelighed.

Vandsektorens fællesindsats kan (måske) give bedre rammebetingelser, Charlotte Frambøl

Sidste års evaluering af Vandsektorloven anbefalede mere forretningsmæssig frihed til selskaberne, men de signaler, der kommer fra lovgivningen i disse dage, peger i retning af fortsat detailstyrring. Derfor skal sektoren med argumenternes magt forsøge at påvirke rammebetingelserne. For frihed og magt til at forfølge langsigtede strategier er afgørende for udviklingen i såvel det enkelte selskab som hele vandsektoren.

Benhård prioritering er bestyrelsens strategiske fodaftryk, Flemming Enevoldsen

Havne i ud- og indland kæmper om lokalisering af havnerelaterede aktiviteter. Det er nemlig langt mere end det gods, der ryger over kajkanten, der er interessant. Derfor kræver det en meget grundig analyse af erhvervsmæssige styrkepositioner og markedspotentialer at træffe beslutninger om havneudvikling. Og det er her bestyrelsens fagindsigt og forretningsmæssige kompetencer kommer i spil. Flemming Enevoldsen fremhæver at: ”Det er bestyrelsesmedlemmernes kompetencer til at kunne løse de strategiske udfordringer, man skal fokusere på, frem for at se på, hvem og hvor mange der er rekrutteret eksternt eller internt.” Esbjerg Havn sidder på Offshore – altså facilitering af alt det, der foregår på havet – og det er det, vi skal udbygge og strømline ift. de mange andre havne omkring Østersøen og Nordsøen, der også gerne vil have en bid af dette marked. Vi skal f.eks. holde os langt væk fra containertrafikken, som Aarhus sidder på, ligesom olieraffinaderierne allerede ligger i Fredericia, og det skal man ikke forsøge at flytte på.

Men én ting er de fine og skarpe analyser, noget andet er at skabe forandringer: ”Når strategien skal udvikles, skal man sørge for at bruge 80 % af tiden og ressourcerne på implementeringen og 20 % på udviklingen af strategien. Og så skal man frem for alt involvere sin egen kompetente organisation, ellers bliver strategiarbejdet kun papirarbejde.”

Ejerskabet i organisationen er afgørende for at gøre strategi til virkelighed, Søren Egge Rasmussen

Strategilægning er bestyrelsens domæne, ligesom det er bestyrelsens ansvar at følge op på, at strategien bliver omsat til praksis, som jo er hele målet med at lægge strategi. Derfor understreger Søren Egge Rasmussen at: ”Når I udvikler jeres strategi, skal I sørge for, at den bliver skabt med nerve og ejerskab i egen organisation, og ikke som et løsrevet dokument leveret fra en ekstern strategikonsulent.”