Instruktionsbeføjelse sikrer ejerinteresser i kommunale selskaber

Offentlige selskaber skaber værdi for Danmark ved at udvikle de bedste løsninger til borgerne til den bedste pris. Udskillelsen af kommunale driftsopgaver i selvstændige enheder kan være en effektiv organisationsform for alt fra vand- og elforsyning til trafik og affaldshåndtering. Men det er vigtigt, at kommunen som ejer kan få sine ønsker ført ud i livet igennem et selskab. En garant for dette kan være en instruktionsbeføjelse.

Redaktørens oplevelse af borgmester Steen Christiansens oplæg med overskriften: ”Offentlige bestyrelsers rolle i at skabe værdi for Danmark” på Årets Offentlige Bestyrelseskonference 7. oktober 2015.

Instruktionsbeføjelsen skal bruges med omtanke – det giver altid uro – men det er et afgørende middel til at sikre, at politiske ønsker og aftaler bliver realiseret. 

Vestforbrænding er et eksempel på, hvad en effektiv selskabsstruktur kan skabe. Her er 19 kommuners affaldsselskaber gået sammen om at løse affaldshåndtering. Vestforbrænding er organiseret som et kommunalt fællesskab – også kendt som et § 60 selskab. Her har ejerne instruktionsbeføjelse over for kommunens repræsentant i bestyrelsen. Kommunerne kan i selskabet skabe den samlet set bedste løsning for borgere og virksomheder. Med den politiske legitimitet i ryggen kan selskaberne indgå de nødvendige kompromisser for samlet at skabe den stordriftsløsning, alle ejere drager fordel af. Det er handlekraftigt og effektivt.

I de kommunalt ejede, men ved lov uafhængige vandselskaber har kommunen ikke instruktionsbeføjelser, og kommunen er ikke sikker på, at selskabet fører ejerens ønsker ud i livet. Et eksempel kan være en kommunal klimastrategi. Her kan det fx være kommunens ønske, at der ved meget kraftig regn i nødstilfælde ledes vand væk på veje i stedet for kloakker, der ikke kan følge med. Lidt firkantet sagt er dilemmaet, om det er biler eller boliger, der skal udsættes for vandet. Og den prioritering hører hjemme i kommunalbestyrelsen. Klimastrategien skal kunne tænkes sammen med spildevandshåndtering, vejforløb, lavtliggende områder som overflodsreservoir, og måske skal der skabes løsninger på tværs af kommunegrænserne – og måske strider den bedste løsning mod vandselskabets interesser. Og vandselskabets bestyrelse skal varetage selskabets interesse før ejerens. Kommunerne har ikke hjemmel til at bestille opgaver løst i spildevandsselskaberne, og det ønsker kommunerne lavet om. 

Kommunerne er garanten for en hensigtsmæssig løsning

De demokratisk valgte byrådspolitikere har den legitimitet, der skal til for at sikre en overordnet, hensigtsmæssig løsning af kommunale opgaver. Selskabsdannelse kan være ganske effektiv til den daglige drift, men det er uhensigtsmæssigt, når folketinget vedtager love, som hindrer en effektiv løsning af de kommunale opgaver.

Steen Christiansen er borgmester i Alberslund Kommune og talte som repræsentant for KL. Albertslund Kommune har 28.000 indbyggere og en række offentlige selskaber, heriblandt delejerskab til § 60 selskabet ”Vestforbrænding” sammen med 18 andre kommuner.