ESBJERG GYMNASIUM & HF, HJØRRING VANDSELSKAB OG DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO ER KÅRET TIL ÅRETS BEDSTE BESTYRELSER

ESBJERG GYMNASIUM & HF, HJØRRING VANDSELSKAB OG DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO ER KÅRET TIL ÅRETS BEDSTE BESTYRELSER.

I skarp konkurrence med bestyrelser fra hele landet blev de tre vindere kåret som Årets Bedste Bestyrelse på Årets Offentlige Bestyrelseskonference i København den 7. oktober

Foto: fra venstre ses bestyrelsesformand Peter Duetoft, Hjørring Vandselskab og Bestyrelsesformand Michael Metz Mørch, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro – Næstformand Henry Heiberg, Esbjerg Gymnasium & HF var desværre taget hjem inden fotooptagelsen

De tre vindere viser på eksemplarisk vis, hvordan de løser deres helt særlige udfordringer i hhv. forsynings- og infrastruktur-, kultur- samt uddannelsessektoren. Redskaberne er de samme, men det kræver kløgt at anvende dem, så de kan skabe værdi på vinderniveau,” siger statsautoriseret revisor Søren Peter Nielsen, partner i EY, som er en af de fire i bedømmelseskomiteen, der kårede de tre vindere.

Hjørring Vandselskab har skabt en strategisk dialogramme med ejeren

Hjørring Vandselskab er ikke ”bare” et forsyningsselskab, men spiller en rolle i udviklingen af landsdelen, hvor folkesundhed og et godt miljø er en vigtig del af konkurrencen om bosætning og turisme. Denne forståelse er særligt vigtig, fordi de store investeringer i renseanlæg og ledningsnet sker med 30 års horisont. Det kræver langtidsplanlægning koordineret med kommunens bosætningspolitik og kommunens øvrige politik, f.eks. i forhold til at miljøbeskytte områder til vandindvinding.

Jeg er glad for den anerkendelse, prisen giver bestyrelsen, direktionen, medarbejderne og mit byråd for, at vi har skabt en konstruktiv ramme for, hvordan vi taler sammen om at skabe den bedste løsning. Og så er vi selvfølgelig stolte af, at vores nordjyske, jordbundne tilgang til at skabe løsninger vinder national anerkendelse,” siger bestyrelsesformand Peter Duetoft, Hjørring Vandselskab.

Bestyrelsen i Hjørring Vandselskab har skabt en strategisk forståelse med ejeren, Hjørring Kommune, om at give selskabet udviklingsrammer i stedet for at blive kastebold i de årlige budgetforhandlinger og i de øvrige tiltag, byrådet foretager. Samtidig er bestyrelsen garanten for, at selskabet rationaliserer for 20 % de kommende fem år. Bestyrelsen er den aktive sparringspartner for direktionen, hvor der både er styr på detaljen og en sikker hånd i planlægningen og realiseringen af de langsigtede mål,” siger direktør Jørgen Ulrik Jensen, Pluss Leadership, om begrundelsen for at kåre Hjørring Vandselskab. Jørgen Ulrik Jensen er en af de fire i bedømmelseskomiteen, der kårede de tre vindere.

Et stærkt fælles fundament giver de tre museer i Holstebro Kommune udviklingsmuligheder

Bestyrelsen for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune blev indsat i 2011 for at implementere den fastlåste og konfliktfyldte fusion mellem Holstebro Museum og Frilandsmuseet Hjerl Hede. Målet var at skabe volumen til forskning og formidling af internationalt format. Med rådgivning fra bl.a. Kulturstyrelsen og Lars Liebst blev sammensætningen af bestyrelsen designet til at rumme faglighed og stærk lokal forankring.

Prisen er et kvalitetsstempel af ledelsen af museet. Fonde og andre samarbejdspartnere kigger nøje på, om der er styr på museers ledelse, inden de bevilliger penge, så prisen er vigtig. Og så er prisen en cadeau til hele bestyrelsen, som kæmpede i den til tider stride modvind for at gennemføre den fusion af museerne, vi i dag ser resultatet af; nemlig at de alle har fået en styrket position. At vi nu har fået en landsanerkendt pris for den indsats, giver endnu mere mod på, at vi sammen udvikler museerne de kommende år,” siger bestyrelsesformand Michael Metz Mørch, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune.

Designet af en hel bestyrelse ud fra kompetencer, netværk og personlige egenskaber er usædvanligt i kulturbestyrelser. Og efterfølgende at få både bestyrelsen og museet til at fungere med et så konfliktfyldt udgangspunkt er godt gået. Det viser med al tydelighed, hvor vigtig det er at få professionaliseret bestyrelsessammensætningen,” siger Søren Peter Nielsen, om begrundelsen for at kåre De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune.

Esbjerg Gymnasium & HF forvandlede sig fra den grimme ælling til en flot svane

Esbjerg Gymnasium & HF blev etableret i 1972 i udkanten af Esbjerg i et socialt belastet kvarter. De seneste ti år har en meget dynamisk rektor sammen med bestyrelsen transformeret gymnasiet til et af regionens største og mest moderne gymnasier.

Bestyrelsesarbejdet på Esbjerg Gymnasium er rigtigt spændende. Jeg beundrer bestyrelsens elevrepræsentanter, som engagerer sig i gymnasiets fremtidsplaner, der jo oftest først får betydning, når de selv har forladt gymnasiet. Prisen er en anerkendelse af denne indsats. Og så er det en anerkendelse af såvel medarbejderrepræsentanterne som de eksterne medlemmer, der bidrager, uanset om arbejdet relaterer sig til daglig drift, taktiske eller strategiske forhold – både som individer og som det hold, vores bestyrelse er,” siger bestyrelsesnæstformand Henry Heiberg.

Bestyrelsen på Esbjerg Gymnasium & HF har en effektiv arbejdsdeling med ledelsen. De viser tillid, giver plads til direktionen og støtter aktivt op om den i forhold til ministeriet, långivere mv. Samtidig udfordrer de ledelsen ved at være ’djævelens advokater’ og tænke langsigtet. Og så er bestyrelsen garanten for, at der er styr på pengesagerne, hvor alle omkostninger måles op mod andre skoler for at finde effektiviseringsmuligheder. På samme måde måler bestyrelsen kvaliteten i undervisningen – og så måler den hvert år sig selv for at sikre, at alle bestyrelsesmedlemmer fuldt ud leverer det, de skal,” siger partner Anders Stubbe Arndal, Kromann Reumert, om begrundelsen for at kåre Esbjerg Gymnasium & HF. Anders Stubbe Arndal er en af de fire i bedømmelseskomiteen, der kårede de tre vindere.