Tilmelding til Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2018: ”Effektiviseringspres udfordrer bestyrelsernes ledelsesrum”

Hvordan skal bestyrelserne sætte udviklingsdagsordenen, når de samme opgaver skal løses for stadigt færre midler?

Hent konferenceprogram og tilmeld dig HER

Hør tankerne bag styringsmodellerne fra dem, der har tænkt dem – og hvordan de selv oplever konsekvenserne i deres egne bestyrelser.

Nytænkning om at skabe ledelsesrum i offentlige bestyrelser

Professor Nina Smith, Aarhus Universitet og fhv. formand for Favrskov Gymnasium; Anders Eldrup, fhv. departementschef og nuværende bestyrelsesformand i forsyningsvirksomheder, samt Lisbeth Knudsen, fhv. chefredaktør i Berlingske Media og nuværende bestyrelsesformand for Det Kgl. Teater indleder med oplæg om overordnede styringstanker perspektiveret til den hverdag, de møder i bestyrelseslokalerne.

Herefter sætter de Allan Søgaard Larsen, formand for ledelseskommissionen stævne i en paneldebat om at skabe et ledelsesrum for bestyrelserne inden for den økonomiske ramme fastsat af regering og folketing.

Sæt udviklingsdagsordenen i din bestyrelse

Om eftermiddagen deler vi os i tre sektoropdelte workshops: Uddannelse; Kultur; Forsyning og infrastruktur. Vi indleder med et sektorspecifikt oplæg, hvorefter vi ved rundborde har dialog med hinanden om, hvordan vi sætter udviklingsdagsordenen i vores bestyrelser.

Viljen til at skabe resultater og et ungdommeligt løft, inden vi går hjem

Efter uddeling af prisen Årets Offentlige Bestyrelse går en ny prisvinder på podiet. Vi har nemlig indstiftet en ny pris: ”Større ledelsesrum til offentlige bestyrelser”, som kan besvares af studerende fra videregående uddannelser. Med et bedømmelsespanel bestående af rektor Brian Bech Nielsen, Aarhus Universitet; professor Steen Thomsen, CBS; professor Lotte Bøgh Andersen, Aarhus Universitet, samt professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet tror vi på, at vi får mange kvalificerede besvarelser.

Tilmeld fire og inviter gratis en femte med

Tilmelding sker på vores tilmeldingsmodul HER. Deltagergebyret er 2.450 kr.  + moms. Er I fire tilmeldte fra samme institution eller virksomhed, kan I gratis invitere en femte med. På tilmeldingsmodulet kan du også se konferenceprogrammet.