Viden og debat om det stærkeste bestyrelseshold 2018-2021 – Sæt kryds i kalenderen 31. oktober

På Årets Offentlige Bestyrelseskonference ”Viden og debat om det stærkeste bestyrelseshold 2018-2021″ vil 21 oplægsholdere (vi har p.t. tilsagn fra 19) præsentere os for helt nye analyseresultater om bestyrelseskompetencer, og fremtrædende bestyrelsesformænd fremlægger deres egne tiltag til at sikre de rigtige kompetencer i deres bestyrelser. Alt det får vi lejlighed til at drøfte med dem og med hinanden, så vi bliver bedre i stand til at sikre vores kommende bestyrelseshold medvind fra starten.

Udfordringer i plenum

Konferencen indledes afdirektør Mads Grønvall,økonomiforvaltningen, Københavns Kommune med et oplæg om det aktive ejerskab under overskriften Frihed i faste rammer med ejerstrategi.

Herefter har vi en paneldebat om Rammer og principper for styring af selvejende institutioner og offentligt ejede selskaber frem mod 2025 med bl.a. Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt, professor Steen Thomsen, CBS og bestyrelsesformand René van Laer, Metropol under ledelse af chefredaktør Tom Jensen, Berlingske.

Formiddagens program afsluttes af bestyrelsesformand i bl.a. Novo Nordisk A/S og Novo Nordisk FondenSten Scheibye med et oplæg om systematisk kompetencesammensætning af en bestyrelse under overskriften Bestyrelsesholdet matcher fremtidens udfordringer.

Løsninger sektorvist

Om eftermiddagen deler vi os i tre sektoropdelte workshops: Uddannelse; Kultur; Forsyning og infrastruktur. Efter oplæg om aktuelle sektorbaserede analyser af bestyrelseskompetencer lægger 2-4 fremtrædende bestyrelsesformænd fra hver sektor op til diskussion om at sikre de rigtige kompetencer i bestyrelsen ved konkret at vise, hvad de gør i deres bestyrelse.

Viljen til at skabe resultater og en øl at summe på, inden vi går hjem

Efter uddeling af prisen Årets Offentlige Bestyrelse går bestyrelsesformand Flemming Besenbacher, Carlsbergfondet på podiet under overskriften Meritokrati på 141 år leverer fortsat forsknings- og forretningsresultater. Han fortæller om at sammensætte en bestyrelse, som kun kan bestå af videnskabsmænd. Herefter får vi et kvarters tid til at besvare Perikles’ gamle tese: ”Hvornår smager en Tuborg bedst” samtidig med, at vi uformelt vender dagens mange input med hinanden.

Tilmelding til konferencen

Det er muligt allerede nu at tilmelde sig konferencen ved at klikke HER. Du vil efterfølgende få tilsendt det endelige konferenceprogram, som vi forventer klar i løbet af 1-2 uger.