Stud.merc. Claus Mørkbak Højrup, AAU vinder 10.000 kr. i nystiftet prisopgave

For essayet ”Københavns lange skruetrækker” blev Claus Mørkbak Højrup i går en flot buket, et diplom og 10.000 kr. rigere. Han vandt Dagens Dagsordens stillede prisopgave, og var med bedømmelsesudvalgets ord også en værdig vinder af prisen.

Claus Mørkbak Højrup fik overrakt prisen på Årets Offentlige Bestyrelseskonference 6. november og sluttede med et brag af en takketale, som både affødte smil, latter og en kæmpe klapsalve. Læs prisopgaven HER.

Den stillede opgave: “Kan offentlige bestyrelser sikre frihed under ansvar og dermed skabe plads til mere ledelse i den offentlige sektor?”

Det var et enigt bedømmelsesudvalg, der allerede inden voteringen udpegede ”Københavns lange skruetrækker” som vinder. Bedømmelsesudvalget koncentrerede sig derfor om at drøfte de styrker, de så i besvarelsen, og diskuterede hvor det kunne have været endnu skarpere – men også hvad man med rimelighed kan forlange i et essay på 5 sider og af en studerende.

Blandt de mange fortrin i besvarelsen samlede bedømmelsesudvalget sig om:

 • Besvarer den stillede opgave praksisnært og engageret
 • Er konkret med sektorperspektiv
 • Viser i sin analyse, hvordan kontrolmekanismen i ét statsligt system undergraver frisætningstankerne i et andet statsligt system
 • Indikerer en løsning, hvor øget ledelsesrum sparer ressourcer, giver rum til nytænkning og sikrer de samfundsmæssige interesser
 • Og så er det sprogligt begavet med behændige retoriske greb, der opfylder alle krav til et godt essay.

Dagens Dagsorden med partnerne Pluss, EY og Horten ønsker forskerfokus

Vi håber med prisopgaven for studerende også at kunne stimulere forskerinteressen for den enorme samfundsmæssige opgave, der løses af de 4.000 danske offentlige bestyrelser. Hele uddannelsessektoren fra ungdomsuddannelser til universiteter; hele infrastrukturen med havne, drikke- og spillevand, fjernvarme, affald mv.; samt hele vores kultursektor med scener, teatre, festivaler, muser, orkestre mv. – så er der meget beskeden forskningsmæssig interesse for området.

Studerende ved 20 institutioner fik tilbuddet

Vi var åbne over for besvarelser fra alle studerende, men har i særlig grad tænkt på studerende på:

 • Universiteter
 • Erhvervsakademier
 • Diplom- og masteruddannelser

På alle uddannelsesinstitutioner blev vi mødt af velvilje, når vi henvendte os for at synliggøre prisen. Flere professorer skrev til deres studerende, opslag på Facebook, prisopgaveportaler, etc.

Bedømmelsesudvalg med indsigt og faglig autoritet

Bedømmelsesudvalget samler toppen af dansk forskningsviden om bestyrelse og ledelse. Det skaber respekt om prisen:

 • Professor Steen Thomsen, CBS (formand)
 • Professor Lotte Bøgh Andersen, Aarhus Universitet
 • Rektor Brian Bech Nielsen, Aarhus Universitet
 • Professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet