Balancen mellem tillid og tilsyn – Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2019

Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2019

Aktualiteten i årets tema for bestyrelseskonferencen blev i den grad understreget af statsministerens åbningstale.

Spørgsmålet om tillid mellem mennesker og tillid til vores samfundsmæssige institutioner gik igen som en rød tråd gennem hele talen. Tillid er Danmarks guldmine, sagde statsministeren. Noget som vi skal værne om, men som i disse år desværre er udfordret. Af mennesker og institutioner, der har handlet uklogt eller i snæver egeninteresse uden respekt for fællesskabets interesse. Reaktionen fra politikere og centrale myndigheder har typisk været mere tilsyn, mere detailstyring oppefra, og større krav til dokumentation, som sætter den lokale dømmekraft ud af kraft.  Der skal skrues ned for tilsyn og detailstyring oppefra og op for tillid til ledelsen og de faglige i institutionerne, siger statsministeren. 

Som bindeled mellem de politiske intentioner og den reelle virkelighed spiller bestyrelserne for vores offentlige institutioner inden for uddannelse, infrastruktur- og forsyningsselskaber, kulturinstitutioner m.fl. en central rolle.

Derfor sætter vi i år fokus på Balancen mellem tillid og tilsyn i bestyrelsens samspil med ledelsen. Konferencen finder sted den 7. november i Industriens Hus i København. Der er stadig ledige pladser. Man kan tilmelde sig op til afholdelsen, men vi opfordrer til tilmelding hurtigst muligt. I dette nyhedsbrev får du lidt mere detaljeret viden om årets program for derved at indvie dig i, hvad du kan forvente af viden og inspiration på konferencedagen.

Du kan se programmet for konferencen her.

Governance i krydsfeltet mellem tillid og tilsyn

Eftersom tillid er en vigtig samfundsmæssig ressource, som vi skal værne om, er det et problem, at arbejdet med governance i stort omfang forbindes med tilsyns- og kontrolforanstaltninger.
Det ”eksterne” tilsyn kan nemlig koste på den ”interne” tillid mellem bestyrelse og direktion og videre ned i organisationen. Hvor stiller det os som samfund, og hvordan stiller det virksomheders og institutioners innovationsevne og udviklingskraft? 

Konferencens ordstyrer, Jørgen Ulrik Jensen, partner i Pluss Leadership, introducerer det overordnede tema her, som på dagen udfoldes i oplæg fra professor Lotte Bøgh Andersen, Aarhus Universitet, fhv. minister og bestyrelsesformand Lene Espersen, administrerende direktør Lars Bonderup Bjørn, Ewii samt formanden for Foreningen Roskilde Festival, Lars Frelle-Petersen

Evaluering og aflønning af ledelsen (paneldebat 1)

Under temaet Tillid og Tilsyn er ‘evaluering og aflønning af ledelsen’ et centralt undertema. Vi vil i en paneldebat drøfte, hvilke evalueringsmetoder bestyrelsen kan bringe i anvendelse for at understøtte et godt samarbejde og tillidsfuldt samspil, hvor bestyrelsen finder balancen mellem sin tilsynsrolle og det at spille ledelsen stærkest mulig.  

Panelet består af forsker og forfatter Leon Lerborg, tidl. direktør for Team Danmark Michael Andersen og bestyrelsesformand for FORS, Asgar Kej. Panelets ordstyrer, managing partner Tonny Johansen, Pluss Leadership, introducerer her temaets dilemmaer og spørgsmål.

Compliance i bestyrelsen – hvordan og hvor meget? (paneldebat 2)

Et andet undertema til paneldebat handler om i hvor høj grad bestyrelsen skal være involveret i virksomhedens compliance-arbejde. Vi diskuterer den velkendte balance mellem bestyrelsens ansvar for virksomheden og bestyrelsens respekt for, at det er den daglige ledelse, der tager sig af driften. 

Hvordan skal og kan bestyrelsen sikre sig, at virksomheden overholder de krav, den er underlagt? Hvad skal bestyrelsen konkret forholde sig til? Det er nogle af de spørgsmål som panelet, der består af associate professor på CBS, Steen Vallentin, administrerende direktør i Kalundborg Forsyning, Hans-Martin Friis Møller og direktør i Odense Symfoniorkester, Finn Schumacker skal drøfte. Panelets ordstyrer, partner i Horten Advokatfirma, Line Markert introducerer her temaet yderligere.

Bestyrelsens samspil med ledelsen om strategi og opfølgning (paneldebat 3)

Strategien udgør en slags manuskript for samarbejdet mellem bestyrelsen og ledelsen, og er dermed forudsætningen for at sikre balancen mellem tillid og tilsyn. Tillid til, at institutionen eller virksomheden har fokus på det, den er sat i verden for, samt at den leverer på en måde, der skaber positive præferencer hos brugerne/kunderne/eleverne, hos ejeren eller tilskudsgiveren, hos samarbejdspartnere og det omgivende samfund i bred forstand. Dertil et effektivt grundlag for tilsyn med, hvad man i strategien er blevet enige om, at man stræber efter, samt hvilke mål man skal nå på vejen derhen, og med hvilke ressourcer.   Hvordan man bedst udvikler en effektiv forankret strategi, samt hvordan bestyrelsen følger op på strategien, drøftes i dette panel bestående af professor Lotte Bøgh Andersen, Aarhus Universitet, formand for bl.a. Brandts Museum, Bolette Christensen samt direktør for Uddannelsescenter Holstebro, Ann Østergaard. Panelets ordstyrer, Uffe Black Jensen og Jørgen Ulrik Jensen redegør her nærmere for de centrale udfordringer i dette undertema her.

Vær med til at hylde Årets Offentlige bestyrelse

Traditionen tro udpeges Årets Offentlige Bestyrelse som en central del af konferencen. Stærke kandidater inden for både uddannelses- og kultursektoren, samt infrastruktur- og forsyningssektoren er blevet indstillet, og vi glæder os til at hylde vinderen.

Læs nærmere om priser og de tidligere års vindere her.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2019 d. 7. november i Industriens Hus.