Dagens Dagsorden NR. 31. Find Vej i Megatrends

Inspiration til at læse megatrends og handle på dem samlede 135 deltagere på Årets Offentlige Bestyrelseskonference. Deltagerne lyttede til oplæg, diskuterede med hinanden i workshops og netværkede. I dette tidsskrift har vi samlet hovedsynspunkterne fra de ti oplægsholdere, og der er link til deres PP præsentationer (en ønsker ikke at offentliggøre sin PP og en anden talte uden PP)

Hent hele Dagens Dagsorden nr. 30 HER eller nedenfor

Det fælles samlingspunkt om værdiskabende offentligt bestyrelsesarbejde

Med Årets Offentlige Bestyrelseskonference – den femte i rækken – har vi skabt det fælles samlingspunkt om det værdiskabende offentlige bestyrelsesarbejde. I år var vi samlet om at hente inspiration til at læse megatrends og handle på dem.

Leder af direktør Jørgen Ulrik Jensen, Pluss Leadership

TEC er Årets Offentlige Bestyrelse

”Prisen anerkender bestyrelsens klare valg af kvalitet i undervisningen som strategisk pejlemærke for TEC og ikke mindst vores metode til at sikre, at vores mål bliver efterlevet på alle uddannelsesretninger – vi skal videre ad den vej for skolens og samfundets skyld”.

Per Påskesen, bestyrelsesformand for TEC

Når teknologien kuldkaster forretningsmodellen

Vores samfund forandrer sig med eksponentiel hastighed. Netop hastigheden gør, at vi oplever det som disruption. Omstillingen fra jæger-samler-samfundet til agerbrugssamfundet var lige så radikal som dagens omstilling, men den var bare lineær, så derfor tog den tusind år.

Direktør Jesper Ulsø, Aller og partner i DARE DISRUPT

Sådan (be)griber og prioriterer bestyrelsen fremtidens muligheder

Vi er samspilsramte. Hvert 30. år rammes verdensøkonomien af krise – den sidste kaldte vi finanskrisen. Hvert 250. år får vi et teknologiskifte – sidst var det opfindelsen af dampmaskinen. Netop nu bakser vi med en økonomisk krise og et teknologiskifte på samme tid, hvilket gør det uendeligt svært at se, hvad fremtiden bringer.

Professor Anders Drejer, Aalborg Universitet

Succes måles på klimatilpasning, bæredygtighed og genanvendelse

Levering af rent vand og rensning af spildevand på en sikker og effektiv måde er fortsat centralt, men løsning af denne opgave skal fremover tænkes ind i bl.a. byudvikling og administration af det åbne land – vandselskaberne skal blive en partner i samfundet. Det er den nye udfordring for vandselskaberne, og det kræver helt nye kompetencer i deres bestyrelser og nye måder at bruge bestyrelser på.

Direktør Jesper Nybo Andersen, Orbicon

Kulturel identitet i den globaliserede verden

Det spændende nye sker i mødet mellem forskelligheder. Når vi rejser i udlandet, eller udlændinge kommer hertil, skal vi være langt mere bevidste om, hvem vi er, og hvad vi kan tilbyde, for så er vi gode partnere, hvor der kan opstå noget nyt hos dem og hos os. Derfor er der fortsat behov for en dansk kulturel identitet i en globaliseret verden.

Kulturminister og kirkeminister Bertel Geismar Haarder

Uddannelsessektoren i den digitaliserede, globale verden

Er vores uddannelsessektor fulgt med tiden? Kan den håndtere de unge, der er født digitale og vant til at se hele verden som deres? Og gribe de unge, som ikke får valgt rigtigt i første omgang? Og hvad er bestyrelsernes rolle i en digital, global uddannelsessektor? Det var nogle af de spørgsmål, der blev debatteret i uddannelsesworkshoppen.

Adm. direktør Stina Wrang Elias, DEA og direktør Gitte Nørgaard, AaBC

Forsyningssektoren har mere samarbejde end konkurrence

Renseanlæg er et produktionsanlæg, som omdanner ’affald’ til værdifulde råvarer, varme og el. Vandafledning skaber et attraktivt og levende bymiljø. Højkvalitetsvand er et erhvervsudviklingsaktiv. Når der samarbejdes om løsninger frem for leverancer, kan forsyning være i symbiose med lokalsamfundet. Vandselskaberne deler erfaringer og samarbejder om innovation og udvikling af fremtidens løsninger – ikke kun med hinanden, men også med rådgivnings- og leverandørvirksomheder. Det er et unikt konkurrenceparameter for at kunne accelerere eksporten af danske vandløsninger.

Adm. dir. Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning og direktør Carl-Emil Larsen, DANVA.

Governance halter i sportens verden

De internationale sportsorganisationer som Den Internationale Olympiske Komité, FIFA m.fl. beskyldes jævnligt for manglende demokratisk kontrol, bestikkelse, match-fixing mv. Beskyldningerne næres af den lukkethed, som præger organisationernes beslutningsprocesser. Beskyldningerne – grundløse eller ej – underminerer sporten, og det underminerer sportsorganisationernes selvstændighed. Derfor er det afgørende at få god governance ind i sportens verden.

Formand Niels Nygaard, Danmarks Idrætsforbund