test

Bonus til alle er fremragende til kulturforandring

De 50 medarbejdere i Herning Vand fik alle 10.000 kr. i bonus for deres indsats i forbindelse med, at virksomheden nåede at...

Bonus bryder rutinerne

Halvdelen af medarbejdernes mentale energi er fokuseret på at nå årets bonusafhængige udviklingsmål. Det giver en enorm dynamik i organisationen til fokuseret...

Resultatlønskontrakter – retningslinjer, krav og eksempler

Uddannelsesinstitutionernes bestyrelser har siden 1. januar 2012 bemyndigelse til selv at indgå resultatlønskontrakter med øverste ledere og øvrige ledere.

Bonus forløser energi og giver retning i virksomheden

Præstationsafhængig løn er et stærkt bestyrelsesredskab, som kan få virksomhedens ledelse og medarbejdere til at yde en ekstra indsats og målrette den...

Bestyrelsesformænd ønsker fri løndannelse for lederne

Dagens Dagsorden har interviewet ti tilfældigt valgte bestyrelsesformænd for uddannelsesinstitutioner. De siger samstemmende, at de nuværende rammer for løn og resultatlønskontrakter med...

Løn og bonus som motivationsfaktor

Finanskrisen viste, hvor galt det kan gå, når direktører drives af for snævre mål med udgangspunkt i resultatlønskontrakter. Bankbestyrelserne svigtede fatalt ved...

Organisatoriske faser

De fleste læsere af Dagens Dagsorden har på et eller andet tidspunkt fået en forespørgsel om at træde ind i en bestyrelse...

Nye ledelseskompetencer

I forbindelse med vores arbejde med strategiudvikling med bestyrelser i ungdomsuddannelsessektoren møder vi oftere og oftere spørgsmålet om succesfuld planlægning af generationsskifte....

Bestyrelsens organiseringsfunktion

Organiseringsfunktionen handler om bestyrelsens fokus på at sørge for en „forsvarlig organisation af selskabets virksomhed…“, som det bl.a. hedder i aktieselskabsloven, og...

Populære artikler