Det offentlige som ejer

Vi stiller skarpt på, hvordan balancen mellem myndighedernes styring og institutionernes selvstændighed opleves i en virkelighed, hvor både den politiske dagsorden og markedet udstikker rammerne.

Ejerskab skal udøves med omtanke 

Der er i den generelle governance-debat stor fokus på udøvelse af aktivt ejerskab. Men man skal finde en passende balance, skriver professor Steen Thomsen. Det er lige så vigtigt, at ejerne holder en vis, passende afstand til institutionen.

Nye anbefalinger til god ledelse af kulturinstitutioner 

De nye anbefalinger fra Liebst-udvalget er nok det mest ambitiøse forsøg hidtil på at rammesætte bestyrelses- og ledelsesarbejdet i offentlige institutioner. Søren Friis Møller behandler anbefalingerne og giver sit bud på, hvor udviklingen peger hen.

Universitetsbestyrelser har gjort en forskel 

Universitetsloven fra 2003 introducerede bestyrelsen som et nyt ledelsesorgan. Hvordan har disse bestyrelser fundet sin rolle, og hvad har de gjort af forskel? Interview med afgående bestyrelsesformand for Aarhus Universitet, Jens Bigum.

Bestyrelsesværktøj 

Alle kodekser for godt bestyrelsesarbejde anbefaler det, og stadig flere bestyrelser praktiserer det: Bestyrelsesevaluering. Dagens Dagsorden beskriver forskellige metoder til gennemførelse af bestyrelsesevalueringer.