Forside Tags Styring

Tag: styring

Hensigtsmæssig lederrekruttering: Et spørgsmål om fagprofessionstilknytning?

Har ledere med samme fagprofessionelle baggrund som medarbejderne i udgangspunktet bedre forudsætninger for at lykkes med at motivere medarbejderne? Eller kan en...

Skab en politik for politik – en governancepolitik

I lederen af Dagens Dagsordens nr. 26, juni 2015, skrev Jørgen Ulrik Jensen artiklen ”Skab en politik for politik – en...

Der er brug for et styringseftersyn – måske endda en styringskommission

I dette nummer af Dagens Dagsorden samler vi op på Årets Offentlige Bestyrelseskonference den 6. november 2018 i København.

Den svære styring af Uddannelsesdanmark

Vi uddanner meget i Danmark, men uddanner vi også rigtigt og i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov? Et vigtigt, men også vanskeligt spørgsmål,...

Fusioner, strategilægning og byggeprocesser forudsætter strategiske risikoanalyser

I de fleste institutioner og virksomheder fokuserer man sin strategiske analysekraft til de særlige anledninger, hvor der skal træffes store strategiske beslutninger.

Skab en politik for politik – en governance-politik

Finansminister Bjarne Corydon har de senere år italesat en implementeringsdagsorden. Den er vigtig. Selvfølgelig skal politikker og reformer implementeres, og det skal...

Styring med fokus på facilitering

Detailstyring på mål og aktiviteter fra ministeriet til den enkelte jobkonsulent eller sygeplejerske er en illusion. Og forsøget på at gøre det...

Vi er en del af den samme styringskæde

Undervisningsministeriet er et af de ressortområder, der er meget afhængige af at få politiske beslutninger og reformer eksekveret gennem driftsenheder, som ministeriet...

Økonomisk styring i kulturinstitutioner

Ved at opstille budget ud fra de mål, man som ledelse vil styre efter, giver den løbende budgetopfølgning automatisk en stor hjælp...

Analyse af universitetsbestyrelsers indflydelse

Spørgeskemaundersøgelsen blandt alle medlemmer af de danske universitetsbestyrelser suppleret med interviews blandt formændene viser, at de oplever en høj grad af indflydelse...