Forside Tags Institutioner

Tag: institutioner

Er politikerne på vej ud af bestyrelserne?

Kommunalpolitikerne bliver udnævnt til at sidde i en lang række offentlige bestyrelser, udvalg og kommissioner. I Aalborg Kommune har man regnet sig...

Selvejets politiske fremtid

På bagkant af en valgkamp, som havde økonomi som altoverskyggende hovedtema, vil Dagens Dagsorden stille skarpt på, hvilken vej institutionsstrukturen bevæger sig.

Selvejende institutioner i konkurrencestaten

På en konference i efteråret 2011, afholdt af Erhvervsskolernes Bestyrelsesforening og Pluss Leadership, omhandlende de strategiske udfordringer for de selvejende uddannelsesinstitutioner, introducerede...

Sæt de selvejende institutioner fri

Mange velfærdsinstitutioner bliver betragtet som kommunale, men er i realiteten selvejende. Forældre har deres børn i en daginstitution uden at ane, at...

Det svære ejerskab

Gør offentlig finansiering en institution til en offentlig enhed? Hvordan forvaltes ejerskabet i det hele taget? Har bestyrelserne den rigtige sammensætning, og...

Det offentlige som ejer

Vi stiller skarpt på, hvordan balancen mellem myndighedernes styring og institutionernes selvstændighed opleves i en virkelighed, hvor både den politiske dagsorden og...