Fra vild idé til god idé på ARoS

ARoS fik for tre år siden en ’overbygning’ med Olafur Eliassons regnbuepanorama. Nu er museet på vej til at få en ‘underbygning’, nemlig et stort underjordisk galleri med en kugleformet, sfærisk lysinstallation på 25 meter i diameter. Projektet hedder ‘The Next Level’.

”ARoS er inde i en god spiral, med sund økonomi, voksende besøgstal, solid opbakning fra borgerne, det politiske miljø og erhvervslivet. Vi har samtidig haft god kunstnerisk succes med vores satsninger,” siger bestyrelsesformand Carsten Fode og fortsætter: ”Det er denne gode spiral, som er grobunden for, at vilde ideer som ’The Next Level’ kan modnes til gode ideer, hvor man har fokus på perspektiverne frem for risici”.

Gode ideer har mange ophav

Planen om underjordisk udstilling og magasin har eksisteret i nogle år. ARoS’ nye direktør, Erlend Høyersten, har arbejdet videre med den plan. ”I foråret luftede Erlend Høyersten uformelt ideen om den sfæriske lysinstallation for mig, hvor jeg kunstnerisk set blev begejstret,” fortæller Carsten Fode og fortsætter: ”Men mange flere skal teste ideen, og der skal beregnes økonomi, før man kan sige, at det er en god idé. Og herefter skal der findes donorer til at realisere den gode idé – ellers forbliver det jo bare en god idé”.

Ambassadørklubben validerede projektet

Første offentlige validering af ideen om ’The Next Level’ skete på et arrangement for Ambassadørklubbens 25 medlemmer. Det ligger som en del af medlemsskabet, at museet kan teste ideer af på dem. Ikke fordi de skal godkende nye ideer, men deres respons er en vigtig strømpil for, hvordan andre vil tage imod ideen.

Tallenes lov dikterer en god idé

En forudsætning for en god idé er, at økonomien holder. Økonomien er dels museets økonomi – altså om det kan generere entreindtægter, løbende sponsorstøtte etc. – dels om det kan generere økonomi i (lokal)samfundet. Det sidste er afgørende for politisk opbakning og opbakning fra turismeorganisationer, handelsstandsforeninger mv., som igen er afgørende for fondsdonationer til selve opførelsen af ‘The Next Level’. Derfor har ARoS fået foretaget en analyse af ’The Next Level’s mulighed for at tiltrække publikum, og dette publikums efterspørgsel efter overnatning, restaurantbesøg, indkøb i butikker osv. Resultatet af denne analyse indgår i fundraising arbejdet, hvor der foreløbig er tilsagn om 100 mio. kr. fra Købmand Herman Sallings Fond.

Nye projekter må ikke forstyrre bestyrelsesdagsordenen

Erlend Høyersten præsenterede første gang ‘The Next Level’ på bestyrelsesmødet i juni, og vi drøftede det igen på strategiseminaret i august. Indimellem er der også en løbende kontakt mellem Erlend Høyersten og Carsten Fode om alle udviklings- og præsentationsaspekterne af ‘The Next Level’.

”I bestyrelsen er vi naturligvis mægtig glade for ‘The Next Level’, og vi taler gerne om det, når vi møder andre, men det har hverken stjålet tid eller fokus i bestyrelsen. Vi er pinligt bevidste om, at vi har et museum, der skal drives, og bestyrelsen er ikke involveret i præsentationerne. Det står Erlend Høyersten for – det er hans opgave, det er en idé udviklet af ham, og han har den kunstnerisk faglige viden, der skal til for at promovere ideen,” siger Carsten Fode og fortsætter: ”Og i virkeligheden er vores vigtigste opgave for realiseringen af ‘The Next Level’, at vi kan fastholde den positive spiral med besøgstal over ½ mio. og sorte tal på bundlinjen”.

Elitær kunst med bred publikumsappel

ARoS er kunstnerisk oppe i den internationale liga, som publikumsmæssigt rækker langt ud over Aarhus, ligesom Frank Gehry’s Guggenheim Museum Bilbao. ”Vi ønsker at vise kunst i verdensklasse for de mange mennesker. Vi har selvfølgelig en broderlig kappestrid med Louisiana, Kunsten i Aalborg og de andre museer, men vi lever af hinandens successer, for succes øger interessen for kunst,” siger Carsten Fode og slutter: ”Det bedste spørgsmål, jeg har fået, var forud for åbningen af Edvard Munch udstillingen, hvor en deltager spurgte, om maleren kommer til åbningen. Det bragte almindeligt morskab, men det viser jo netop, at vi har fat i et publikum langt ud over det finkulturelle. Og det samme gælder ’Regnbuen’, som også er avantgarde-kunst. Men der er altid besøgende deroppe, og det er ’Regnbuen’ på taget af ARoS, der blevet ikonet på turisttavlen på motorvejen ved Aarhus og dermed et vartegn for Aarhus. Vi håber, at ‘The Next Level’ kan blive den samme avangarde-kunst med bred appel,” slutter Carsten Fode.