Dagens Dagsorden NR. 30 Fremtidens Regulering af Forsyningssektoren

Udgivet 2016.10.08

Vi har spurgt ni bestyrelsesformænd og direktører i forsyningssektoren, og vi har spurgt ministeren – de anerkender alle behovet for regulering af sektoren. Vi har også lavet en survey blandt 400 beslutningstagere i sektoren om den nuværende regulering – den dumper de fleste. Kunsten er således af lave den ‘rigtige’ regulering.

Hent hele Dagens Dagsorden nr. 30 HER eller nedenfor

God selskabsledelse i forsyningssektoren kræver involvering

Når KL og regeringen vil udarbejde kodeks, bør aktørerne fra sektoren inviteres med.

Kontrollér alle og regulér de svage – det øger effektiviteten

Reguler sektoren som en normal bestyrelse regulerer sin direktion, hvor fokus er på bedste business case, og kontrollen om de ’bløde’ punkter.

Fusion giver gevinst, hvis man vil fusion

Få forretningsmodel til at matche det organisatoriske setup, så høstes der store besparelser ved fusion – og mindre selskaber kan fortætte alene med at levere kvalitet til lave priser.

Politikerne vender femøren og lader daleren rulle

Der er store effektiviseringspotentialer i hensigtsmæssig afgiftsstruktur og videre rammer til at integrere forsyningsgrene.

Forsyningsselskaber ønsker kun fokus på lokalområdet

Bestyrelsesformænd og direktører vurderer, at de har globalt efterspurgte kompetencer, men ingen ser sig selv i et forretningsmæssigt setup i hverken Danmark eller udlandet.

Branchen siger forsyningssikkerhed før effektivisering

400 beslutningstagere i forsyningssektoren er spurgt. Otte ud af ti svarer: fokus på forsyningssikkerhed og sikker drift og dernæst effektiviseringer og lavere takster.

Regulering af forsyningssektoren er nødvendig

Benchmarking-ekspertgruppen i El-reguleringsudvalgets nye anbefaling slår takterne an for fremtidens indretning af benchmarking-model for hele forsyningssektoren.

Fokus på kommunale lånegarantier

Vestre Landsretsdom: Sønderborg Kommunes lånegarantier til to fjernvarmeselskaber, som var meddelt uden vilkår om garantiprovision, indebar ulovlig statsstøtte og dermed var ugyldige.

Forsyningsbestyrelser for fremtiden

En god og effektiv virksomhed har topklasse på tre styringsniveauer: 1) Ejerne lægger et passende pres på virksomheden; 2) En årvågen, engageret og kompetent bestyrelse; 3) En daglig ledelse, der i samspil med organisationen eksekverer på bestyrelsens strategiske retningslinjer. 

Vandselskaber kan arbejde sammen med private

Ny vejledning om 40/60-selskaber i vandsektoren giver vandselskaber lidt friere rammer til eksport af vand- og spildevandsløsninger.

Juraen i fusion – modeller til at overvinde barrierer

Strategiske overvejelser for ejere og virksomheder i forsyningssektoren inden de beslutter sig for at fusionere eller indgå et forpligtende samarbejde med andre forsyningsvirksomheder.