Forside Tags Kompetencer

Tag: kompetencer

Nødvendige kompetencer i de nye bestyrelser

I mange offentlige bestyrelser er en ny bestyrelsesperiode netop skudt i gang. En bestyrelsesperiode, som vil bære præg af, at bestyrelsernes arbejde det seneste årti er blevet mere krævende. Få her et overblik over de kompetencer, som de offentlige bestyrelsers forskellige funktioner kalder på.  

Bestyrelseskonstruktionen brugt og misbrugt i aktuelle reformudspil

I foråret 2018 lancerede regeringen først et udspil til et medieforlig. Kort tid efter barslede et af regeringen nedsat Forenklingsudvalg med et...

Bestyrelsen skal tættere på kerneopgaven

OK13, Lov 409 og årlige besparelseskrav har sammen med reformerne på erhvervsuddannelsesområdet og det gymnasiale område betydet, at lederne på voksen- og...

Forsyningsbestyrelser for fremtiden

I den af regeringen netop lancerede Forsyningsstrategien 2025 er udvikling af god selskabsledelse et centralt element, som skal tilskynde til effektiv og...

Få alle kompetencer i spil i den offentlige bestyrelse

Bestyrelsens vigtigste rolle er at fastlægge den overordnede strategi for et selskab og kunne bidrage med sparring til og udfordring af den...

Forskning: Samarbejde i bestyrelsen er otte gange vigtigere end kompetencer

Undersøgelse offentliggjort af tænketanken ”The Conference Board” viser, at det er otte gange vigtigere at sikre en samarbejdende bestyrelse end at sikre,...

Erhvervsskolernes formandskab skal udpege bestyrelserne efter kompetencer

Ib Haahr, formand for Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne ønsker, at de partsudpegede bestyrelsesmedlemmer fremover bliver valgt ud fra de kompetencer, den samlede...

Fra uddannelse til udvikling

For få år siden var der så godt som ingen danske bestyrelsesmedlemmer, der havde brug for at uddanne sig (!). Nu svømmer...

Bestyrelsesuddannelser – for mange eller blot de forkerte?

Der er de seneste 2-3 år skudt en lang række uddannelsestilbud frem målrettet medlemmer af danske virksomheders og institutioners bestyrelser.

Bestyrelsens kompetencehjul – et bestyrelsesværktøj

Der er flere metoder til sammensætning af en bestyrelse. Institutioners historiske oprindelser og politiske hensyn kan mange steder veje tungt, men et...