Årets konference lige ind i strategiprocessen

Denne tredje nationale konference med titlen ’Bestyrelsens strategiske fodaftryk’målrettet alle offentlige bestyrelser i Danmark havde til formål at give inspiration til bestyrelsernes og virksomhedernes/institutionernes strategiarbejde. Med udenlandske og internationalt erfarne bestyrelsesformænd som oplægsholdere bød formiddagen på et stærkt internationalt perspektiv på offentlige bestyrelsers opgaver, og Christine Antorini belyste “ejer-vinklen” til strategiske forandringer. Eftermiddagens workshops gik til gengæld i dybden med det værdiskabende arbejde i bestyrelsen. Fritz Schur rundede konferencen af med at causere over sine mange år som bestyrelsesformand i højt profilerede offentlige virksomheder. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige stor tak til alle oplægsholdere for særdeles engagerede og inspirerende præsentationer.

Men uden opbakning fra bestyrelsesmedlemmerne og lederne af offentlige virksomheder og institutioner kan vi naturligvis ikke gennemføre disse årlige konferencer. Derfor skal der også lyde en stor tak til de 150 deltagere, som bidrog til at gøre årets konference vellykket. Det ligger os meget på sinde, at deltagerne på vores konferencer får stort fagligt udbytte, input til refleksion og mulighed for at netværke på tværs af sektorerne.  Vi er glade for, at hele 94 % gennem vores lille survey har givet udtryk for, at konferencen levede op til deres forventninger.

Disse positive reaktioner giver os ekstra energi til at gå i gang med planlægningen af næste års konference. Vi har allerede idéer til, bl.a. med baggrund i deltagernes feedback, hvor vi kan udvikle os og dermed løfte kvaliteten og oplevelsen en tak yderligere. I løbet af første kvartal i 2015 vil vi melde tema og tidspunkt for næste års konference ud. Jeg vil dog allerede nu opfordre bestyrelserne til at overveje, hvordan de kan forberede sig på eventuelt at indsende en ansøgning om at blive nomineret til Årets Offentlige Bestyrelse 2015. Vi har set en stadig stigende interesse for denne pris, og niveauet blandt de nominerede har løftet sig år for år.