Strateginiveauet blev løftet på Årets Offentlige Bestyrelseskonference

De 150 deltagere på Årets Offentlige Bestyrelseskonference fik et højt fagligt udbytte med hjem. Det slutter vi ud fra de uopfordrede tilbagemeldinger, vi har fået, og de svar, deltagere har givet os i den spørgeskemaundersøgelse, vi gennemførte i ugen efter konferencen.

Deltagerne i Årets Offentlige Bestyrelseskonference med titlen Bestyrelsens strategiske fodaftryk giver konferencen topkarakter i deres besvarelse af spørgeskemaet (to ud af tre har svaret). Hele 96 procent svarer ja til spørgsmålet: ”Vil du anbefale andre at deltage i konferencen til næste år”. I detailspørgsmålene fremhæver deltagerne ’et fagligt topniveau’, ’god struktur med fælles oplæg om formiddagen og tre sektoropdelte workshops om eftermiddagen’, og blandt de 28 uddybende – uopfordrede – kommentarer fra deltagerne kan nævnes: ”Jeg fik gode, relevante og nødvendige input til mit bestyrelsesarbejde, som jeg ikke kan se muligheder for i andre sammenhænge”og ”Denne konference var en velkomponeret blanding af gode input og egen deltagelse. Den satte fokus på relevante emner”.

Fagligt topniveau i oplæggene

Konferencedeltagerne vurderer, at det faglige niveau hos oplægsholderne er meget højt. Som det fremgår af diagrammet til venstre erklærer 94 procent af deltagerne sig ”helt enig” eller ”overvejende enig” i udsagnet: ”Formiddagens oplæg var fagligt på topniveau”. Deltagernes vurdering af det faglige niveau af oplæggene fra oplægsholderne fra hver af eftermiddagens workshops er næsten på samme niveau. 86 procent erklærer sig ”helt enig” eller ”overvejende enig” i udsagnet: ”Workshoppens oplæg var fagligt på topniveau”. Blandt kommentarerne fra deltagerne kan nævnes: ”Spændende oplægsholdere fra et bredt udsnit af erhvervslivet. Mange svar på dagligdagens problematikker” og ”Jeg har nu deltaget 3 gange, og jeg synes, det bliver bedre for hver gang. Alle oplæg ved denne konference var super gode og meget relevante for den tid, vi står i med reformer mv. Jeg glæder mig altid over at blive bekræftet i det, jeg allerede ved, og at jeg lærer nyt”.

Spændende nye vinkler på den danske styringsmodel

En ting er et højt fagligt niveau i oplæggene, noget andet er, om man som deltager får spændende vinkler på temaet. Også det tilkendegiver deltagerne, at de har fået. Som det fremgår af diagrammet til venstre, erklærer 94 procent af deltagerne sig ”helt enig” eller ”overvejende enig” i udsagnet: ”Formiddagens oplæg gav spændende vinkler på temaet om den danske styringsmodel og bestyrelsens indsats for at udvikle samfundet”. Relevansen på eftermiddagens workshops oplevede deltagerne på (næsten) samme niveau. 86 procent erklærer sig ”helt enig” eller ”overvejende enig” i udsagnet: ”Workshoppens oplæg gav spændende vinkler på temaet om at møde de strategiske udfordringer og omsætte dem til handling (hver af de tre sektorer)”. Oplæggene på de tre workshops inspirerede til en fagligt spændende dialog og debat blandt deltagerne med afsæt i de enkelte sektorers særlige forudsætninger. Deltagernes samlede dom over workshoppene var, at 86 procent erklærer sig ”helt enig” eller ”overvejende enig” i udsagnet: ”Workshoppen var samlet en god oplevelse”. Blandt deltagernes kommentarer kan nævnes: ”Får en fornemmelse af, hvor sektoren bevæger sig hen bestyrelsesmæssigt og ”Møder andre indenfor området og får inspiration” samt ”Deltagelse giver stor inspiration til egne udfordringer og arbejde i og med bestyrelsen”.

Deltagerne kommer igen til næste år

I besvarelsen af spørgeskemaet har deltagerne vurderet en række spørgsmål om balancen mellem workshops og fælles oplæg, afviklingen af konferencen mv. Og deltagernes samlede vurdering af konferencen fremgår af diagrammet til venstre, her erklærer 94 procent sig ”helt enig” eller ”overvejende enig” i udsagnet: ”Konferencen levede op til mine forventninger”. Den endelige lakmusprøve på, om deltagerne var tilfredse med konferencen, nemlig om de vil komme igen til næste år, blev bekræftet af undersøgelsens sidste spørgsmål: ”Hvor sandsynligt er det, at du deltager næste år i Årets Offentlige Bestyrelseskonference?”. Til det spørgsmål svarer 78 procent ’Meget sandsynligt’ eller ’Overvejende sandsynligt’. Om begrundelsen for at svare ’Overvejende sandsynligt” uddyber nogle deres svar med: “Det afhænger af, om min chef selv vælger at deltage sammen med formanden for bestyrelsen. I år var hun forhindret” og ”Det kommer an på tema, oplægsholdere og hvilke forpligtelser, jeg måtte have på det tidspunkt”.  Der er ingen uddybende svar fra de to procent, som har svaret ’Overvejende usandsynligt’ eller ’Usandsynligt’ ligesom der heller ikke er uddybende kommentarer fra de 20 procent, der har svaret ’Ved ikke’.