30 bestyrelsesformænd fortæller om strategilægning

Dagens Dagsorden har interviewet 30 bestyrelsesformænd fra uddannelsesinstitutioner, museer og forsynings-/infrastrukturvirksomheder om strategilægning.

Jens Kristian Sommer
Redaktør
Dagens Dagsorden

De interviewede bestyrelsesformænd er valgt ud fra at sikre repræsentation fra de forskellige sektorer og her inden for såvel store og små, monofaglige institutioner/virksomheder som brede institutioner/virksomheder med flere fag-/forretningsområder under sig. Og endelig har vi tilstræbt at sikre en bred geografisk repræsentation.

Interviewene er gennemført efter en interviewguide og har typisk varet en halv time. Interviewene er gennemført i juli-august 2014.

Anledningen til at gennemføre interviewene var, at hovedparten af offentlige bestyrelser i foråret 2014 er begyndt på en ny bestyrelsesperiode – 27 ud af de 30 interviewundersøgelsen.

Oversigt over de interviewede bestyrelsesformænd

Komunikado din Drupal CMS-udvikler

Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser – ejet af Pluss Knowledge
Tlf: 7026 5126 – H. H. Seedorffs Stræde 3, 4. tv., 8000 Aarhus C