30 bestyrelsesformænd fortæller om strategilægning

Dagens Dagsorden har interviewet 30 bestyrelsesformænd fra uddannelsesinstitutioner, museer og forsynings-/infrastrukturvirksomheder om strategilægning.

De interviewede bestyrelsesformænd er valgt ud fra at sikre repræsentation fra de forskellige sektorer og her inden for såvel store og små, monofaglige institutioner/virksomheder som brede institutioner/virksomheder med flere fag-/forretningsområder under sig. Og endelig har vi tilstræbt at sikre en bred geografisk repræsentation.

Interviewene er gennemført efter en interviewguide og har typisk varet en halv time. Interviewene er gennemført i juli-august 2014.

Anledningen til at gennemføre interviewene var, at hovedparten af offentlige bestyrelser i foråret 2014 er begyndt på en ny bestyrelsesperiode – 27 ud af de 30 interviewundersøgelsen.

Oversigt over de interviewede bestyrelsesformænd