Supermuseum efter Liebst’ principperne

En ledelse sammensat efter Liebst-udvalgets anbefaling med eksternt rekrutteret direktør og en bestyrelse rekrutteret efter faglige kompetencer er grundlaget for det nye supermuseum i Odense, der efter planen bliver en realitet 1. juli 2013.

„I dag (25. marts 2013 red.) har vi ansat en direktør uden at have et museum flankeret af en arbejdsgruppe uden formel kompetence. Men om tre måneder har de skabt Odenses nye supermuseum, og arbejds­gruppen er forvandlet til museets professionelle bestyrelse,“ siger by-og kulturrådmand Steen Møller, Odense Kommune, der er talsmand for arbejdsgruppen.

Et år til at forberede den slagkraftige billedkunstinstitution i Odense

Steen Møller brugte et år på at ’pusle’ med de brikker, der skal sætte Odense på danmarkskortet for billedkunst, og der er fortsat en medarbejder fuldtidsallokeret til opgaven sammen med en meget engageret kulturchef. Liebst-udvalgets anbefalinger er nærlæst, der er drukket meget kaffe med Kulturstyrelsen, og der er stukket en finger i jorden hos medarbejderne på de tre museer – Fyns Kunstmuseum, Museet for Fotokunst og Kunsthallen Brandts, der skal indgå i det nye supermuseum – inden by- og kulturudvalget med opbakning fra byrådet var klar til at melde visionen ud 15. november 2012. „Det har været en meget komprimeret proces med mange strategiske overvejel­ser og beslutninger, men momentum er helt afgørende for succes – jo længere tid der går, des større er risikoen for, at de involverede parter taber engagementet og glemmer deres commitment til beslutningen,“ siger Steen Møller.

Direktøren skal have frie hænder til at skabe den rigtige organisation

Direktøren skal kunne se, hvad ejerne ønsker og de rammer, han kan lede indenfor, men herudover skal direktøren have frie hænder. „Særligt nu hvor vi skal skabe noget helt nyt og visionært, er det afgø­rende, at vi ikke har truffet ’dumme’ beslutninger, inden direktøren tiltræder. Derfor er det ikke os, men vores nye direktør, der som sin første handling gennemfører fusionen. Derfor har vi også på forhånd samlet den arbejdsgruppe, fusionsbestyrelsen, der nu har ansat direk­tøren og skal være den bestyrelse, han skal sparre med fra dag ét,“ siger Steen Møller.

Visker ledelsestavlen helt ren og tænker kompetencer – men med livline til byrådet

Hvis det var et spørgsmål om blot at sammenlægge museer, kunne det være fornuftigt at inddrage eller måske helt overlade opgaven til ledelserne og bestyrelserne for de nuværende museer. Men i Odense skal der ske noget helt nyt og markant. Derfor besluttede by- og kulturudvalget at skære igennem og starte med lutter nye personer rekrutteret efter kompetencer. Som sidegevinst undgår man så ’over­tagelsesproblematikken’, der ofte spøger i fusioner, hvis nogle eksiste­rende er med i fusionsprocessen eller bliver sat i spidsen for det nye. „Vi har dog lagt op til, at der skal være to byrådspolitikere i bestyrel­sen de første år, hvor fusionen med mange potentielle konflikter skal materialisere sig, og der skal træffes nogle dristige valg, for her er det helt afgørende, at byrådet tydeligt bakker bestyrelse og ledelse op,“ siger Steen Møller.

Bestyrelsen udvikler museet, men blander sig ikke i udstillingerne

Med topledelse fra såvel det private erhvervsliv som markante danske og udenlandske museer repræsenteret i bestyrelsen, er der kompe­tencer til at kunne skabe det nye supermuseum på grunden af de tre nuværende, og til den fortsatte udvikling samt lokale forankring. „Jeg ønsker, at en af de eksterne bliver bestyrelsesformand, når vi skifter fra at være arbejdsgruppe til at blive en rigtig bestyrelse,“ siger Steen Møller og fortsætter: „En ekstern bliver valgt på de faglige kompeten­cer og kan sikre den nødvendige armslængde mellem kommunen som tilskudsgiver og den nye institution.“

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget, fastlægger egen forretningsorden og fastlægger selv sit honorar. Odense Byråd har indikeret, at honorarer i størrelsesordenen 50.000-70.000 kr. årligt anses for passende. Det er alle i arbejdsgruppen informeret om, inden de er indtrådt.

I rekrutteringsprocessen er de ligeledes blevet informeret om, at de forventes at blive, til fusionen er ordentligt gennemført, og at man rigtig gerne ser, at de også fortsætter efter den periode. „De mange ildsjæle, som primært interesserer sig for udstillingerne og i dag sidder i flere af museums­bestyrelserne, må vi finde en anden måde at engagere på, for de er rigtig vigtige, men ikke nødvendigvis de rigtige til at lede den kommende billedkunstinstitution,“ slutter Steen Møller.

Medlemmerne af den kommende bestyrelse for Odense Supermuseum:

John Peter Nilsson, direktør for Moderna Museet Malmö

Hans Bøgh-Sørensen, adm. direktør hos Orifarm

Sanne Kofod Olsen, direktør for Museet for Samtidskunst i Roskilde

Kim Gundersen, administrationschef hos Statens Museum for Kunst

Soulaima Gourani, selvstændig foredragsholder, virksomhedsrådgiver og forfatter

Mads Graves Larsen, direktør hos Udvikling Fyn A/S

Steen Møller, by- og kulturrådmand, Odense Kommune

Jesper Kinch-Jensen, byrådsmedlem, Odense Kommune