Kontinuitet allerede i den første bestyrelse for Museum Nordsjælland

Museum Nordsjælland er en fusion pr. 1. januar 2014 af Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre i Gilleleje, Hørsholm Egns Museum og Folkemuseet. Det nye museum vil have godt 35 fastansatte medarbejdere og bl.a. blive det arkæologiske museum for Nordsjælland.

”Dem, der har truffet beslutningerne om fusionen, skal føre beslutningerne ud i livet. Alle skal hele tiden huske beslutningen om at holde fokus på det nye museum og se stort på ’geografi’,” siger Finn Arvid, talsperson for de tre bestyrelsesformænd i fusionsbestyrelsen og fortsætter: ”Derfor har de tre nu tidligere bestyrelsesformænd for de fusionerede museer tilbudt at tage en ekstra tørn i den første bestyrelse for Museum Nordsjælland på mandat fra de tre museumsforeninger, der stod bag de fusionerede museer, så fusionen bliver ført ud i livet med lokal opbakning.” 

En lykkelig fornuftsforlovelse

Pistolen for panden tvang fusionen mellem de tre museer igennem. Ingen af museerne kunne selv løfte den arkæologiske forskningsforpligtigelse, og dermed ville de miste 80 % af deres indtægtsgrundlag. Fusionsbestyrelsens opgave var derfor at skabe – og ikke mindst fastholde opbakning bag – en fælles vision om at skabe et helt nyt museum i en ny liga. Og der har været mange ’tests’ undervejs. Selv udefra set banale beslutninger om, hvor direktøren skal have kontor, og hvad der skal være museets officielle postadresse, kan i den grad vække de lokalpatriotiske følelser, som kan forplumre den store vision.

”Momentum i beslutningsprocessen er helt afgørende for at holde fusionsprocessen på sporet; så snart en udfordring får lov til at ligge lidt, kan den vokse sig større og ændre karakter,” siger Finn Arvid og fortsætter: ”Derfor etablerede vi en beslutningsstruktur på tre niveauer, hvortil alle afgørelser blev allokeret.”:

  • Niveau A: 1×3 (Bestyrelsesformænd for de tre fusionsmuseer)
  • Niveau B: 2×3 (Lederne for de tre fusionsmuseer + de tre bestyrelsesformænd)  
  • Niveau C: 3×3 (Byrådsrepræsentanter for de tre museumskommuner + de tre bestyrelsesformænd og de tre museumsledere)

De 3×3 skabte en fleksibel og hurtig beslutningsstruktur, som sikrede beslutningskraften og den nødvendige forankring bagud til de vigtigste interessenter i baglandene.

Politikere, frivillige og professionelle realiserer fusionsmuseet

De gode erfaringer fra fusionsbestyrelsen er videreført i den nye bestyrelse i en ny konstellation af 3×3 (+ en medarbejderrepræsentant) i den nye bestyrelse:

  • De tre museumsforeninger fra fusionsmuseerne vælger 3 bestyrelsesmedlemmer
  • De tre byråd vælger fra egne rækker 3 bestyrelsesmedlemmer
  • 3 museumsfaglige nøglepersoner blandt professorer, forskere og museumsledere etc. uden lokal tilknytning udpeges af de 6 valgte

”De kompetencer og den nødvendige forankring til nøgleinteressenterne, der var til stede i fusionsbestyrelsen, er således videreført i den nye bestyrelse med den ændring, at de museumsfaglige kvalifikationer hentes eksternt mhp. at løfte museets faglige niveau,” siger Finn Arvid.

Honoreret bestyrelse

Museum Nordsjælland bliver en stor institution med mange aktiviteter og udstillingssteder. Derfor har fusionsbestyrelsen lagt op til, at bestyrelsen for Museum Nordsjælland nu bliver honoreret – formand 25.000 kr., næstformand 15.000 kr. og menige medlemmer 8.000 kr. årligt.

Finn Arvid vurderer, at også eksterne museumsfaglige kapaciteter kan tiltrækkes til bestyrelsen, for Museum Nordsjælland er så spændende en institution, at mange gerne vil have det stående på deres CV. Honoraret på 8.000 kr. lyder måske ikke af meget, men alene det, at der er et honorar, sender et vigtigt signal i museumsverdenen om en professionalisering, hvilket i sig selv er spændende.