Årshjul er et stærkt procedureredskab til at sikre rettidighed og skabe værdi

At indtænke bestyrelsesarbejde i et årshjul medvirker til, at bestyrelsens arbejde i løbet af året er sammenhængende og værdiskabende for virksomheden, og det sikrer tid til, at bestyrelsen kan drøfte og fastlægge strategi for selskabet.

Et årshjul kan være med til at sikre, at der er en rød tråd i bestyrelsens arbejde, samt at alle nødvendige punkter adresseres i løbet af året. Udarbejdelsen af et årshjul bør integreres med bestyrelsens forretningsorden samt med direktionens årshjul/planer. Et årshjul kan omfatte kvartalsrapportering fra ledelsen, regnskabsmøde, strategimøde samt budgetlægning for det kommende år. (Klik på figuren med årshjulet neden for, så får du den i en stor og læsevenlig udgave)

Bestyrelsens Årshjul

Lovgivningen sætter ikke krav om et bestemt antal bestyrelsesmøder, dog skal bestyrelsen mødes regelmæssigt. Nedenfor er givet et eksempel på et årshjul. Såfremt antallet af møder varierer i forhold hertil, skal det huskes at tilpasse mødernes indhold herefter.