Seminarer er fællesnævneren i strategilægningsprocessen

De fleste bestyrelser har valgt seminarformen som det forum, hvor bestyrelserne udvikler strategi.

Hver tredje bestyrelse holder lange seminarer til inspiration eller dybdearbejde

Otte bestyrelser holder strategiseminarer over mere end et døgn (fire i et døgn). En del bestyrelser vælger at kombinere en (ofte årlig) inspirationstur med et strategiseminar (læs om undersøgelsen her).

Målet for turene er typisk en lignende virksomhed/institution i ud- eller indland valgt ud fra et væsentligt tema på strategidagsordenen. Enkelte vælger lange seminarer til at give bestyrelsen dybtgående indsigt i virksomheden – ofte med inddragelse af ledelseslaget under direktionsniveau, hvor man kommer ned i de enkelte forretningsområder. Enkelte har hele virksomhedens eksistensgrundlag til debat. Her består seminaret ofte af en række udviklingsscenarier, som bestyrelsen arbejder igennem – og forud er der typisk foretaget en række analyser af eksterne konsulenter.

Halvdelen holder korte seminarer til beslutning og enkelttemaer

Elleve bestyrelser har valgt dagsseminarer eller bestyrelsesmøder. Flertallet har valgt formen for at træffe beslutninger – alt fra drøftelser og dimensionering af en allerede vedtaget aktivitetsplan, til helt grundlæggende beslutninger om f.eks. at godkende grundlaget for en fusion. Et mindretal vælger dagsseminaret til at drøfte aktuelle enkelttemaer, og de gør det typisk som led i en løbende strategiproces, hvor strategien dynamisk udvikler sig. 

Erfaringer og synspunkter fra bestyrelsesformænd:

”Vi påtænker et strategiseminar over nogle dage på en institution, hvor man med succes har forenet modsatrettede interessenter om en løsning og fastholdt enigheden i realiseringsprocessen. Målet er at give bestyrelsen faglig inspiration til, hvordan vi skal understøtter museets realisering af nye fysiske rammer,” Joy Mogensen, Vikingeskibsmuseet

”Strategiseminaret er helt centralt for kommunikationen med direktionen. Når de oplever os og vores drøftelser, fanger de rigtig mange signaler, som kan guide dem til at ramme ’rigtigt’ i fremtidige oplæg til beslutninger. Seminarets effekt rækker således meget længere end selve strategien,” Niels O. Pedersen, Affald Plus